Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 7/8

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 17

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 2 0
Øvrige skipshendelser 3 100
Vrakhåndtering (skip) 1 0
Andre sjøbaserte hendelser 1 0
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 5 55
Industri 1 10
Andre landbaserte hendelser 4 6 003
Totalt fordelt på hendelsestyper* 17 6 128
Totalt 17 6 128

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Lasteskipet Stavfjord, IMO 9321380, grunnstøtt på Langenuen -Tysnes- Vestland  Ingen personskader eller forurensning, men mindre skrogskader samt ødelagt ror. Fartøyet kom av for egen maskin. Ble tatt under slep av TB Toranes til kai ved Lervik, Stord. Slepet fulgt av KV Sortland. Sjøfart følger opp fartøyet ved kai. Sak avsluttet.

Grunnstøtt fartøy - Fergen Ternen (Tidligere Gravningen) - Herfølrenna - Hvaler - Østfold Mottatt fra Horten VTS; Hvalerfergen Ternen grunnstøtt på sandbanke i Hærfølrenna. Ingen vanninntrengning eller forurensning. Passasjerer ombord. Ble kort tid etter trukket av grunn av RS skøyte . VTS varslet av HRS. Sjøfart varslet og involvert. Sak avsluttet. Øvrige skipshendelser.

Lasteskipet Klarissa Oldendorff - maskinproblemer ved avgang Mo i Rana - Nordland Mottatt fra vakthavende losoldermann; fartøyet fikk ikke start på maskineriet ved avgang, men pga. lastet til max. dypgang, ble det besluttet i samråd med losen ombord å slepe fartøyet ut for ankring på Nesnaflaket vha. to taubåter. Godt vær. Sjøfart informert og følger opp teknisk. NOR VTS Overvåker. Vakthavende LOM informerer senere på dagen om at fartøyet har fått start på maskineriet, og avgår mot destinasjon. Sak avsluttet.

Lasteskip Aasfjord med maskinproblem - Stifjorden- Mo i Rana- Nordland Mottatt fra VH Losolderman; melding fra los at han måtte ankre et fartøy med mulig kjølevannsutfordring. Skipet Aasfjord med los fra Mo i Rana til Åsvær losbording. Ankret rett nord av øya Løkta på en grunne rett nord av Koparholmen i Stifjorden. Ikke feil med kjølevann men feil med trykkluftssystem. Reparert etter ca. 5 t, og fartøyet fortsetter ut i rom sjø med Los ombord frem til bordingsfeltet. Sak avsluttet

Maskinproblemer - Wilson Nice - Lasteskip - Leirpollen Mottatt fra Sjøfart; Mindre intern lekkasje på kjølevann til vinsj. Mannskapet utførte midlertidig reparasjon/avblending og ble vurdert av sjøfart for videre seilas. Sak tatt til etterretning

Vrakhåndtering (Skip)

To sjarker; Vikanes LM 2573 og Furbåen LK 5643 gikk ned ved kai i Vadsø natt til onsdag 14/2. Vadsø - Finnmark. VH kontaktet brannsjef Vadsø; Status; Begge fartøyene ble hevet allerede dagen etter. Det ble ikke observert forurensning ifb med hendelsene, begge båter var forsikret. Saken tas til etterretning

Andre sjøbaserte hendelser

Plastsøppel i sjø - Lyngør/Askøy - Tvedestrand kommune - Aust-Agder Mottatt fra miljørådgiver kommune; Melder om 3 ansamlinger av søppel i viker omkring Lyngør. Diverse blandet plastsøppel, ikke plastpellets. Håndteres i utgangspunktet lokalt, men notert i fall det fortsetter å drive inn større mengde søppel.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Oljefilm observert av los fra området Håbu i Løperen og sør mot Kvernskjær - Hvaler- Østfold Mottatt fra Horten VTS; VH varslet lokalt brannvesen som gikk ut for utsjekk. Fant kilden, mindre fritidsbåt som lenset vann med noe blue shine. Lensing ble stanset. Ikke aksjonerbart. Sak avsluttet.

Utslipp til sjø - Lonevåg - Osterfjorden - Osterøy kommune - Vestland  Mottatt fra havnevakta via 110; Blueshine observert i Osterfjorden. Fra brannbåten sporet de utslippet til et punkt innerst i Lonavåg. Politiet deltok på befaring, og ifølge de er utslippsstedet kjent fra tidligere. Mulig forurensning i grunnen. Utslippet skal være parafin. Videre undersøkelser må foretas. VH kontakter grunneier og bruker av eiendommen. LN KyV overflyging torsdag. Tydelig kilde. Behov for ytterligere oppfølging. Sak overført faggruppe Land.

Mulig forurensning på sjø - Lille Kalvøya - Ålesund Mottatt fra Ålesund brann observert ifm. droneflyging; Blueshine på sjøen fra et gitt punkt ved Svinøya/Kalven. KyV sjekket ut ; Ingen kjente vrak i vrakdatabasen. Kommunikasjon opprettet med brann og IUA . Kan også være fra dumpet fisk eller annen naturlig kilde. Ingen ROV tilgjengelig hos KyV eller brann for utsjekk. Følges med videre, og vurdering av grundigere undersøkelser gjøres dersom blue shine oppstår også over tid fremover.  LN KyV overflyging torsdag. Oljeprodukt og fiskeprodukt. Kommunen følger opp videre. Ikke aksjonerbart.

Oljesøl observert fra fly - Fognafjorden - Rogaland fylke. Mottatt notam fra Avinor; VH ba 110 sjekke ut. Ble sjekket ut av brannvesenet; kun noe blueshine, ikke aksjonerbart. sak avsluttet.

Observert blushine sør i Frøyfjorden - Bremanger kommune - Vestland fylke Melding fra Kinn VTS; et fartøy har observert noe blueshine i Frøysundet. VTS backtracker for mulige kilder og ber samtidig andre fartøy om evt. observasjoner. 110 varslet av VH. Sak avsluttes.

Industri

Gasslekkasje på Kårstå - Tysvær kommune - Rogaland fylke. Mottatt fra Kvitsøy VTS via Nor VTS; propanlekkasje på Kårstø. Raskt stanset og under kontroll. Håndtert av lokalt industrivern. Informert MD. Antar det utarbeides en rapport på saken. Sak tatt til etterretning i vaktlaget.

Andre landbaserte hendelser

Diesellekkasje 500 L ved pumpeanlegg - Søderlundmyra 31 - Mo i Rana - Nordland Mottatt fra 110: Det har oppstått lekkasje ifm. brøyting. Forurenser, Oljepartner Nor AS, har selv aksjonert og samlet opp alt. Pumper, kar og oljebark benyttet. Brannvesenet vært på stedet og befart. Sak tatt til etterretning.

Utslipp av diesel til grunn - VY - Slemmestadveien 601 - Slemmestad - Asker kommune - Akershus Mottatt fra IUA/Brann; Hendelse fra fredag, ikke varslet. VH har ettergått og innskjerpet deres varslingsrutiner. Tiltak ble iverksatt; Hendelsen har skjedd på en parkeringsplass for VY sine busser (VY er tankeier) og lekkasjen har kommet fra et bygg og har rent ut i snø og til grunn. Grunneier er informert om hendelsen og har satt i gang tiltak. Asker brannvesen har aksjonert med Zugol og har sugd opp en del diesel til container. Politiet involvert og har opprettet sak. Lekkasjen kom fra en stor tank inne i container på 30.000 l som omfattes av tankforskriften. Utslippets omfang i størrelsesorden 5000 l. Behov for ytterligere oppfølging.

Diesellekkasje etter trafikkulykke - Balsfjord kommune - Troms fylke Mottatt Bris; mindre utslipp av diesel fra veltet kjøretøy. Utslippet samlet opp av brannvesen. Sak tatt til etterretning.

Til toppen