Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 8/9

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 19

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 2 0
Fartøy i drift 6 0
Øvrige skipshendelser 3 3 050
Vrakhåndtering (skip) 1 0
Drivende gjenstand 1 0
Landtransport 4 795
Industri 1 2 000
Andre landbaserte hendelser 1 20
Totalt fordelt på hendelsestyper* 19 5 865
Totalt 19 5 865

*Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper. 

Sammendrag av sakene

Grunnstøting

Melding om at fartøyet AQS Brage (mindre båt) har grunnstøtt ved Risholmen i Flatanger - ingen lekkasje Ingen lekkasjer eller skrogskader ble observert. Kom seg av på HW ca 5,5t og gikk til nærmeste kai for undervannsinspeksjon. Sjøfartsdirektoratet informert.

Fartøyet Orca c/s LKPJ grunnstøtte ved utseiling fra Svolvær, Lofoten Hendelsen inntraff under teknisk prøvetur etter verkstedopphold og fornying av sertifikater etc. Kom seg av grunnen og gikk tilbake og fortøyde ved verksted. Alt ok med de som var ombord, ingen vanninntrengning eller forurensing ifølge dem. Båten vil bli tatt opp på slipp. Sjøfartsdirektoratet informert.

Fartøy i drift

Vectis Pride fikk problem med styring ved Kristiansand Ved utlosing fra Kristiansand fikk skipet problem med styremaskin og dette medførte nesten grunnstøting.  Los tok skipet tilbake til Kristiansand på nødstyring og droppet anker. Los gikk fra borde. Sjøfartsdirektoratet informert.

Fartøyet NCL Averøy drifter i Vestfjorden. Fartøyet fikk problemer med hovedmotor og driftet et godt stykke fra land i Vestfjorden. Regnet med 2-3 timers tid for rep. Mange sleperessurser i området dersom nødvendig. Kapteinen var helt rolig og god dialog med NOR VTS. Nort VTS fulgte hendelsen. Etter rep gikk fartøyet mot Lødingen for ankring. Sjøfartsdirektoratet informert.

Fartøyet Atlanta Spirit brudd på TSS nordvest av Sørøya, Troms og Finnmark Fartøyet fulgte TSS på sin seilas fra Murmansk til Amsterdam. Møtte dårlig vær, seilte nordover for TSS for så sette kursen sør for TSS, nærmere land. I følge kapteinen fulgte fartøyet Weather Routes og seilte sør for TSS for bedre vær. Kapteinen fulgte anmodningen fra NOR VTS og seilte ut igjen til TSS.

Lasteskipet NCL Averøy nødankret utenfor Hestmona i Rødøy kommune i Nordland Fartøyet hadde problemer med kjøling HVM og de måtte i den forbindelse stoppe HVM i løpe av kort tid for å unngå nødstopp. Seilas innfor grunnlinje hvor risikoen ved drifting under reparasjon kunne medføre grunnstøting, derfor ble det gitt tillatelse til nødankring ved Hestmona. Fartøyet utførte reparasjon og fortsatte seilas til destinasjon. Kaptein informerte NOR-VTS på en meget tilfredsstillende måte.

Fartøyet NCL Haugesund fikk maskinproblemer og driftet utenfor Egersund, Rogaland Fartøyet stoppet utenfor 12 nm og skiftet ejektor på hovedmaskineri. Fortsetter så seilasen til Bremerhaven. Avsluttes av Kystverket.

Fartøyet Polarxplorer drifter ca 11 nm vest av Skudeneshavn, Nordsjøen VTS Nor melder at Polarxplorer drifter ca 11nm vest av Skudeneshavn. Den driftet nordover med ca1 knop. Kvitsøy VTS søkte etter ressurser i området. KV Bergen var ca 3 timer unna. De gikk videre på asimuth. Diskusjon med Nor VTS om ikke de burde ha assistanse. Rederiet hevdet at det var godkjent å seile på asimuth. De underveis til Bergen.

Øvrige skipshendelser

Oljelukt i Brosundet i Åleund Fritidsbåten Gråmåsen som ligger i Brosundet i Ålesund har i løpet av natten har pumpet over bord oljeholdig vann og forurenset hele indre havnen (automatisk system?). Politi, brannvesen og havnen til stede. Oljeprøver tatt av politiet. Brannvesenet la ut 25 m absorberende lense. Kommunal aksjon. KyV støttet med juridisk kompetanse. Fartøyet til flatholmen og satt på land der av kommunen. Avsluttes av Kystverket.

Fartøyet Skandi Barra kom bort i kaikant og ca 3000 liter diesel lakk ut ved Fitjar Fartøyet Skandi Barra kom bort i kaikant ved Havnegaten 21 i Fitjar. Det var mye vind i området (fralandsvind) og dieselflaket drev utover. Det så ut til å gå klart fra et oppdrettsanlegg i nærheten. Anlegget ble varslet (Sjøtroll). Dieselflaket var ikke aksjonerbart ihht lokalt brannvesen.

INFO: Fartøyet THUN EOS på veg inn mot Florø. Har vann i fuel, men alt går som normalt. Info om å være føre var. KV Bergen ikke langt unna. De vill gi oss beskjed dersom det utvikler seg negativt. Fartøyet gikk til kai for egen maskin og la seg til ankers utenfor Florø. Sjøfartsdirektoratet varslet.

Vrakhåndtering (Skip)

Spørsmål om å legge fra seg en mine som er flyttet ut av havnebassenget i Hammerfest Ble kontaktet av kommunens beredskapsansvarlig om hva de skulle gjøre med minen da de ikke hadde fått lov å detonere den i planlagt posisjon av Miljødirektoratet – kunne de f.eks. slippe den på mye dypere vann i nærheten – nesten 1000m? Minen var da hengene etter KV Jarl inne i havnebassenget, hvilket den ikke kunne gjøre lenge da den var mer ustabil enn før operasjonen startet. Kystverket har ingen myndighet på området og ba dem kontakte Miljødirektoratet for å avklare egnet posisjon med dem. Ble avklart og minen ble detonert i nærheten.

Drivende gjenstand

Større mengder drivende trevirke i Oslofjorden. NAVCO er sendt ut Initielt trodde vi det var fartøyet Scot Isles som var kilden etter at vi hadde fått rapport om at de hadde mistet 80t i Nordsjøen den 7. feb 2022. Etter dialog med rederiet viser det seg nå at de hadde mistet rent tømmer og ergo er sjekket ut som potensiell kilde i saken. Dette betyr at vi ikke har noen mistenkt kilde lenger. Drivbaneberegning for stokkene viser er det samme som for trevirket. Det betyr at det antakelig driver tømmer rundt i Skkagerak, Oslofjorden etc. - Losbåt, tilsynslag og kommunale resurser er benyttet for opprydning både i Vestfold og Østfold i områder som har hatt mye drivende trevirke, da størrelsen kan være en risiko for småbåttrafikk/fritidsbåter i enkelte områder. Per nå ingen å rette noe krav mot. Holdes åpen.

Landtransport

Utslipp av 5-600 liter diesel fra lastebil ved anleggsområde i Bjørndalen - Trondheim kommune Brannvesen og kommune kom raskt til stedet og det ble foretatt masseutskiftning. 550 liter diesel er fjernet. De forurensede massene er kjørt til avfallsmottak. Avsluttes av Kystverket.

Mottatt BRIS om lekkasje av 40-50 liter hydraulikkolje fra hjullaster i Granvin, Voss Brannvesenet rykket ut til stedet og strødde på zugol, som etter en stund ble samlet opp av entreprenør. Avsluttes av Kystverket.

Utslipp av 50 liter hydraulikkolje til grunn etter slangebrudd på lastebil, Lørenskogveien 50, Lørenskog, Viken Brannvesenet innsats var og lokalisere drenerings kummer og demme inn med bark. Varslet vann verksvakta og politiet. Varslet kystverket via Brann øst. Bark og sugebil rekvirert av forurenser.

Utslipp av 150-200 liter diesel til vei fra opprevet lastebiltank i Thorvald Meyersgate 70 A, Oslo Brannvesenet har lagt på absorbent på diesel i veibanen. Oslo vann og avløpsetat er varslet og er på vei. Håndteres lokalt. Forventer BRIS-skjema når ferdigstillt.

Industri

Utslipp av 2-4 kbm diesel ved Westcon Yards, Florø, Kinn, Vestland 2-4m3 diesel har sluppet ut i dokk på verftet og deler av dette ble pumpet ut i havnebassenget. Når det ble detektert fra verftet, ble utpumping stanset. Resterende dieselholdig vann i dokken håndteres vha sugebiler. Verftet ble assistert av brannvesenet og konvensjonelle og absorberende lenser ble lagt ut på utsiden av dokka for skadebegrensning. Verftet virker å handle på best mulig måte når skaden først har skjedd. De vurderte i samråd med brannvesen at det ikke var mulig å aksjonere på oljeflaket ute i fjorden. Vaktlaget har informert Statsforvalter og kommunens miljøkontor og bedt de vurdere om enkeltområder bør befares for å vurdere mulig miljøpåvirkning etter utslippet. Vaktlaget har utstedt pålegg til verftet om å gi informasjon (siden de allerede har iverksatt fornuftige tiltak). Mottok en kort sitrep samme kveld. Forventer en noe mer inngående rapport om hendelsesforløp, iverksatte tiltak og beskrivelser i dag. Holdes åpen inntil videre.

Andre landbaserte hendelser

Bil blåst utfor kai og ned på båt i Øksnes kommune En Iveco, 9 seters- minibuss, og en båt, Quick Silver på 22-23 fot med utenbords motor, har sunket ved kai i Nyksund natt til 27.2. Bilen har trolig pga. sterk vind blitt ført utfor kaia, og truffet båten som lå fortøyd ved kai. Bilen står på bunnen, båten henger i tauene. Ikke mulig å se hvor store skader båten har. Ingen lekkasjer å se. Berging kan først igangsettes når det blir bedre vær. De vet ikke hvem eier av bil og båt er, skal være samme eier på både bil og båt. Holdes åpen inntil videre.

 

Til toppen