Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 9/10

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 22

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 0
Fartøy i drift 4 0
Øvrige skipshendelser 5 60
Vrakhåndtering (skip) 1 0
Offshore 2 55
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 2 1 001
Landtransport 4 1 201
Industri 2 530
Andre landbaserte hendelser 1 70
Totalt fordelt på hendelsestyper* 22 2 926
Totalt 22 2 926

*Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Sammendrag av sakene

Grunnstøting

Hurtigruten Havila Capella hadde grunnberøring ved Berlevåg, Troms og Finnmark Hurtigruten Havila Capella hadde en grunnberøring forut ved ankomst Berlevåg, Troms og Finnmark. Ingen tegn på vanninntrengning eller forurensing, fartøyet har LNG som drivstoff.

Fartøy i drift

Silver Frida driftet syd av Sokndal, Nordsjøen Silver Frida, 63 m, driftet syd av Sokndal, Nordsjøen. Skipet stoppet opp syd av Sokndal, foretok vedlikehold og fortsatte seilasen etter ca. 2 timer. Ingen forurensning.

Fartøyet Biostar driftet i Valderhaugsfjorden, Ulstein, Møre og Romsdal På seilas mellom oppdrettslokaliteter, fikk fartøyet Biostar maskinstans på Valderhaugsfjorden i Ulstein kommune i Møre og Romsdal. KV Njord kom til assistanse, satte sleper og sikret fartøyet. RS Idar Ulstein slepte fartøyet til Ålesund. Ingen forurensning.

Fartøyet Krabbsund driftet i Hjeltefjorden, Bergen Fartøyet Krabbsund hadde problemer med framdriftsmaskineriet i Hjeltefjorden, Vestland. Taubåten Ajax fra Sture terminalen kom til. Krabbsund fikk etter hvert maskinen i gang igjen og fortsatt seilasen. Ingen forurensing.

Fartøyet Kya driftet på utsiden av Kvannhovden, NV for Sunnfjord Fartøyet Kya driftet på utsiden av Kvannhovden, NV for Sunnfjord, Vestland. KV Sortland ble informert om situasjonen, men Kya kom i gang igjen ved egen hjelp og fortsatte seilasen. Det var dårlig vær i området da hendelsen skjedde. Ingen forurensning.

Øvrige skipshendelser

Brønnbåten Lifjell tar inn vann under prøvetur, Harstad, Troms og Finnmark Brønnbåten Lifjell, 63 m, tok inn vann under en prøvetur etter et verkstedsopphold ved Harstad mekaniske. Lokalt brannvesen og fartøyet Else Marie fikk buksert den til kai, og la lenser rundt fartøyet. Maskinrommet ble tømt med sugebil og hendelsen resulterte ikke i noen forurensning.

Vanninntrengning ferjen Husøy, Stokkvågen, Helgeland, Nordland Fergen Husøy meldte om at vann kom inn og la seg mellom portene på ferjen. Innerporten holdt tett og fergen returnerte til fastlandet. Fergen trafikkerer fra Stokkvågen i Lurøy kommune, Nordland. Det er ikke meldt om forurensning i forbindelse med hendelsen.

Utslipp fra Seven Viking, Hydraulikkolje nær Troll C, Nordsjøen Seven Viking hadde et utslipp av hydraulikkolje i nærheten av Troll C, Nordsjøen. Anslagsvis 100 liter hydraulikkolje lekket ut på dekk fra en skadet slange, mannskapet fikk forhindret videre lekkasje til sjø av det meste, men ca. 10 liter gikk til sjø.

Utslipp av diesel til sjø fra fartøyet Taresund i Ålesund havn Fartøyet Taresund hadde et utslipp av diesel i Ålesund havn, Møre og Romsdal. Ved arbeid ombord var det lekket ut 200-300 liter diesel, mesteparten forble ombord og fartøyet rekvirerte sugebil for å få samlet opp olje / vann ombord. Brannvesenet vurderte dieselen som hadde lekket til sjø, men det var ikke mulig å samle opp denne.

Fiskebåten Njord gått rundt i Nordsjøen, vest av Stavanger Fiskebåten Njord kantret i Nordsjøen SW av Johan Sverdrup feltet. Båten ble liggende og drive etter at mannskap var blitt plukket opp. En person omkom og to til sykehus i forbindelse med hendelsen. Det ble søkt etter den drivende båten i området, men vrakgods og fisk på overflaten indikerte hvor den etter hvert sank. Gassco som overvåker rørledningene i området er informert. Saken overføres til faggruppe for fartøyshendelser for videre vurdering av vraket.

Vrakhåndtering (Skip)

Lite vedlikeholdt fritidsbåt 30-40 fot drevet inn på land/brygge, Helgerostranda, Larvik Brevik VTS meldte fra om en eldre fritidsbåt 30-40 fot som for en tid tilbake har drevet inn på land/brygge, Helgerostranda, Larvik. Saken er meldt videre til Larvik kommune.

Offshore

Utslipp av 5 liter hydraulikkolje på Aasta Hansten Lekkasje i hydraulikkslange medførte utslipp av 5 liter hydraulikkolje til sjø på Aasta Hansteen innretningen, Norskehavet.

Lekkasje fra koblingen mellom fartøy Grena Knutsen og installasjon Yme SLS, Ymefeltet Ca 50 liter råolje lakk ut til sjø på Yme-feltet i Nordsjøen. Lekkasjen skjedde ved tilkobling av slange mellom fartøy og installasjon, da endeventilen ikke holdt tett.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Blueshine i havneområdet i Kirkenes havn, ikke aksjonerbart Brannvesenet sjekket ut oljefilm i havneområdet i Kirkenes, Troms og Finnmark, men det var ikke mulig å gjøre noe med forurensningen.

Oljeflak på 200*1000 m, Kvernafjorden, Alver kommune, Vestland Et oljeflak på ca .200*1000 m ble observert syd for Skarpeneset i Kvernafjorden, Alver kommune, Vestland. Oljeflaket luktet asfalt. Det er tatt prøve av flaket for å fastslå hva slags olje det er snakk om. Brannvesen aksjonerte, og det ble iverksatt søk etter forurensningskilden. 

Landtransport

Utslipp av hydraulikkolje fra tømmerbil på FV 2684, Grimsrudveien, Selvik, Asker kommune. Anslagsvis 100 liter hydraulikkolje lakk ut fra en tømmerbil i Asker, Viken. Utslippet gikk i hovedsak ut i veibanen og brannvesenet samlet opp ved hjelp av absorbenter.

Utslipp av hydraulikkolje under veiarbeid, Ny E-39 gjennom Søgne, Kristiansand, Agder. Et mindre volum hydraulikkolje lakk ut på asfalten og i grøfta etter et slangebrudd på en arbeidsbil som arbeidet langs E-39 i Søgne, Kristiansand kommune, i Agder. Ansvarlig forurenser la ut absorberende middel og fjernet forurenset masse.

Diesellekkasje fra IBC tank etter brøyting, Sandnessjøen, Nordland 700 liter diesel lakk ut etter at en IBC-tank ble påkjørt av brøytetraktor i Sandnessjøen, Alstadhaug kommune, Nordland. Dieselen på utslippsstedet er tatt hånd om, brannvesenet har også aksjonert med absorbenter.

Hull i dieseltanken til lastebilen etter ulykke på RV 25, Tørberget, Trysil Inntil 400 liter lakk ut fra drivstofftanken på en lastebil i forbindelse med en trafikkulykke på RV 25 ved Tørberget i Trysil, Innlandet. Brannvesenet aksjonerte og samlet opp det som var mulig av forurensningen.

Industri

Brudd på hydraulikkslange medførte til 500l oljespill til felles avløp, Mo industripark, Rana Slangebrudd førte til at 500 liter hydraulikkolje lakk ut til avløp og videre ut i sjøen i Mo i Rana, Nordland. Stor utblanding med vann og sørpe/snø gjorde at det ikke var mulig å samle opp forurensningen.

Overfylling av oljeutskiller, Ørlandet flyplass Overfylling av oljeutskiller på Ørlandet Flyplass, Trøndelag, førte til at 20-30 liter rant ut og ned i en tilgrensende bekk. Absorberende lense er lagt ut av brannvesenet og blir liggende til over helgen.

Andre landbaserte hendelser

Diesel lekkasje fra bil i garasjeanlegg, Bjørnevatn, Sør-Varanger kommune, Troms og Finnmark Ca. 70 liter diesel lakk ut fra en bil til betonggulv i et garasjeanlegg i Bjørnevatn, Sør-Varanger kommune, Troms og Finnmark. Hendelsen er håndtert av saneringsfirma og brannvesenet.

Til toppen