Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 9/10

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 20

Type hendelse

Antall hendelser

Utslippsvolum (liter)

Grunnstøting

1 0,00

Fartøy i drift

4 0,00

Øvrige skipshendelser

4 730,00

Offshore

2 1.839,98

Landtransport

4 260,00

Industri

1 2,00

Landbruk

1 25.000,00

Andre landbaserte hendelser

3 620,00

Totalt fordelt på hendelsestyper *

20 28.451,98

Totalt

20 28.451,98

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Arbeidsbåten VESTRA – blackout og strandsetting i Væranfjorden i Rødøy kommune i Nordland Arbeidsbåten Vestra, 28 m, fikk blackout og ble strandsatt i Rødøy kommune i Nordland. De skaffet selv assistanse og kom av grunnen. Det er ikke meldt om forurensning eller vanninntrenging i forbindelse med hendelsen.

Fartøy i drift

Fartøyet QUO VADIS – driftet i Ramsøyfjorden i Aure kommune i More og Romsdal Fiskefartøyet Qua Vadis, 34 m, driftet i Ramsøyfjorden, Aure kommune, Møre og Romsdal. Ingen forurensning i forbindelse med hendelsen.

Fartøyet KIRAN CHINA – maskinproblemer ca. 30 nm Vest av Karmøy Lasteskipet Kiran China, 200 m, fikk maskinproblemer ca. 30 nm vest av Karmøy. Skipet foretok reparasjon og kom i gang igjen ved egen hjelp og fortsatte seilasen. Ingen forurensning i forbindelse med hendelsen.

Tråleren ORFIRISEY – driftet 44nm NW av Nordkapp Tråleren Orfirisey, 54 m, driftet 44 nm NW av Nordkapp. Fartøyet hadde fått en bunkerslange i propellen og trengte slep til havn. KV Andenes bisto i påvente av annen slepebåt. Det skal ikke ha sluppet ut olje på sjøen.

CRYSTAL LAVENDER – driftet SW av Fedjeosen, Vestland Gastankeren Crystal Lavender, 100 m, driftet SW av Fedjeosen, Vestland. Skipet kom i gang igjen ved egen hjelp og fortsatte seilasen. Ingen forurensning i forbindelse med hendelsen.

Øvrige skipshendelser

Fartøyet DENSA COBRA – problemer med propellaksling i Vestfjorden, Nordland Lasteskipet Densa Cobra, 283 m., fikk maskinproblemer i Vestfjorden. Nor VTS holdt dialog med fartøyet og ga pålegg om å rekvirere slepeassistanse eller framlegge dokumentasjon knyttet til de tekniske problemene. Fartøyet fikk etter hvert på plass etterspurt dokumentasjon fra klasseselskapet og gikk til havn i Narvik. Ingen forurensning i forbindelse med hendelsen.

Sjarken DONN har gått ned i Porsangerfjorden i Finnmark Sjarken Donn, 7 m., gikk ned i Porsangerfjorden, Finnmark. Mannskap ble evakuert til et annet fartøy. Sjarken hadde anslagsvis 120 liter diesel og 20 liter hydraulikkolje ombord da den sank på om lag 80 meters dyp. Saken er formidlet til Porsanger kommune.

Mindre fritidsbåt sunket ved kai i Halden i Østfold En mindre fritidsbåt sank i en småbåthavn i Halden, Viken. Hendelsen resulterte i et mindre dieselutslipp, brannvesen og kommune har aksjonert.

Sunket fritidsbåt – Hundvåg, Stavanger kommune En 52 fots fritidsbåt brant og sank ved kai i Hundvåg, Stavanger kommune, Rogaland. Båten hadde anslagsvis1500-2000 liter diesel ombord da hendelsen skjedde, det har lekket ut diesel på sjø. Lokalt brannvesen og ansvarlig forurenser har aksjonert og båten ble hevet og levert til avfallsmottak.

Offshore

Varsel om uønsket hendelse - Draugen- OKEA ASA Okea ASA meldte om utslipp av hydraulikkolje på Draugen, Norskehavet, og oppgir et utslippsvolum på 250-280 liter per døgn. Det er iverksatt feilsøking for å finne årsaken til lekkasjen. Saken følges opp av Miljødirektoratet.

Varsel om uønsket hendelse - Njord A - Equinor Energy AS Utslipp over en periode fra 25. september 2022 til nå. Det anslås å ha vært utslipp av totalt ca. 156 m3 oljeholdig vann, konservativt estimert 1 prosent oljeinnhold (1560 l olje). Feil i design er årsaken til ukontrollert utslipp ved dårlig vær. Ikke aksjonerbart. Saken følges opp av Miljødirektoratet.

Landtransport

Utslipp av diesel fra lastebil ved Smestad skole i Oslo 150 liter diesel lakk ut til vei fra en lastebil på Smedstad i Oslo. Brannvesen og øvrige kommunale ressurser aksjonerte.

Utslipp av diesel fra lastebil ved Stovner Senter i Oslo Anslagsvis 100 liter diesel lakk ut fra lastebil på Stovner i Oslo. Brannvesenet aksjonerte.

Utslipp av hydraulikkolje fra hjullaster i Drammen Et slangebrudd førte til utslipp av anslagsvis 10 liter hydraulikkolje som gikk i avløp i Drammen, Viken. Saken er fulgt opp av kommunen.

Trailervelt - Sildefilet til sjø - Kjerringnesset - Orkland - Trøndelag Et vogntog havnet i sjøen etter utforkjøring i Orkland kommune i Trøndelag. Hele lasten som besto av sildefilet pakket i plastkar gikk på sjøen. Opprydning av plastkarene organiseres lokalt. Det er ikke meldt om drivstoffutslipp i forbindelse med hendelsen.

Industri

Overskridelse av grense for utslipp av HCl til luft ved Inovyn – Rafnes – Vestfold og Telemark Inovyn meldte om overskridelse av grense for utslipp av HCl til luft ved fabrikken på Rafnes, Bamble kommune, Vestfold og Telemark. Et mindre volum saltsyre har gått til luft, bedriften har reparert feilen og utslippet er stanset.

Landbruk

Utslipp av husdyrgjødsel - Bjørnafjorden kommune - Vestland Anslagsvis 20-30 m3 husdyrgjødsel lakk ut fra en møkkakjeller i Bjørnafjorden kommune, Vestland. Ansvarlig forurenser og brannvesen, samt kommune har fulgt opp hendelsen. Lekkasjen ble stanset og videre spredning ble hindret ved hjelp av en avskjæringsgrøft. Det var på et tidspunkt bekymring knyttet til elvemusling i Døsjaelva, men muslingene skal ikke ha blitt eksponert for forurensningen.

Andre landbaserte hendelser

Utslipp av 100 liter fyringsolje – Nordre Land kommune – Innlandet Omlag 100 liter fyringsolje hadde over tid lekket ut i snøen fra et oljefat i Nordre Land kommune i Innlandet. Brannvesenet aksjonerte med absorberende middel og fjernet forurenset snø.

Dieselutslipp - Shell Stjørdal - Stjørdal - Trøndelag Utslipp fra stasjonert anlegg, ved pumpe 9 og 10 Shell Stjørdal Sentrum. Barket og oppsamlet av lokalt brannvesen.

Utslipp av kjølevæske - Bergvarmeanlegg - Finnskogtoppen Spa og Velværesenter - Grue - Innlandet Det gikk hull på ukjent antall slanger som fører kjølevæske ned i borehull i et bergvarmeanlegg hos Finnskogen Spa og Velværesenter. Hvor mye kjølevæske som faktisk har lekket ut er ikke fastslått enda. Ansvarlig forurenser jobber med å finne en løsning på situasjonen med tanke på den akutte forurensningen. Utslippsmengde er pr nå ikke kjent og det er utfordrende å få gjort noe på grunn av frost på bakken (kommer ikke til borehullene). Saken overføres til faggruppe for landhendelser, da det forventes at dette kan ta lang tid.

Til toppen