Forskning og utvikling

Kystverkets forskning og utvikling (FoU) er målrettet og basert på vårt reelle behov på tema knyttet til bekjempelse av akutt forurensning, forebyggende sjøsikkerhet og kystforvaltning.

MÅL:

  • Utvikle metoder, teknologi og tjenester som forbedrer Kystverkets tjenester og kapasitet.
  • Utvikle, sammenstille og dele kompetanse om fagområdene.
  • Initiere og finansiere viktig FoU-aktivitet, både internt (egenfinansiering)og eksternt.

Nyhetsliste

Autonome skip

Kystverket ønsker å være en sentral aktør når ny teknologi utvikles og ulike konsepter skal prøves ut. Vi vil bidra til å gjøre Norge til en ledende nasjon i utprøvingen av autonome løsninger for skip. Å ivareta dagens høye sjøsikkerhetsnivå er helt sentralt i tviklingsarbeidet.

Siste nytt