Kyst- og havnekonferansen 2019

Kystverket Troms og Finnmark inviterer til den årlige Kyst- og havnekonferansen 25. - 26. september i Honningsvåg - meld deg på!

Vi ønsker å belyse følgende temaer:

1. Kysten inn i fremtiden

  • Beredskap: Northguider, Helge Ingstad og Viking Sky. Erfaringer og lærdom for fremtiden
  • Tradisjonell bruk vs. fremtidig bruk av kysten
  • Regionreform, fiskerihavner og ny havne- og farvannslov
  • Kystverket mot 2050

2. Miljøtiltak for en renere kyst

  • Ny teknologi og nye løsninger
  • Plast- og avfallshåndtering
  • Elektrifisering
  • Utslipp fra cruise

Konferansen er rettet mot administrativ og politisk ledelse i kommuner, havnestyrer og havneledelse, næringsliv og organisasjoner med interesser og behov i maritim virksomhet og utviklingen i nord.

Konferansen kjennetegnes med stor takhøyde og bred publikumsmedvirkning. De siste årene har paneldebattene vært høydepunkter. Konferansen varer halvannen dag på «Samfunnshuset Turn» med festmiddag og lokale kulturinnslag første kveld.

Kystverket Troms og Finnmark ønsker velkommen til årets viktigste kyst-konferanse.

Kyst- og havnekonferansen

Nyhetsliste

Siste nytt