Hopp direkte til innhold

Kyst- og havnekonferansen – en viktig møteplass

Kystdirektøren holder foredrag på konferansen

Sjøtransport, fiskerihavner, hav- og kystarealforvaltning, elektrifisering, klima og bærekraft, miljøutfordringer og maritim næringsutvikling – temaene som ble belyst var mange og viktige under Kyst- og havkonferansen i Honningsvåg.

– Det har vært en interessant og lærerik konferanse. Det er viktig for oss å ha en slik møteplass der vi deler kunnskap og erfaringer, belyser utfordringer og problemstillinger, stiller spørsmål og lufter forventninger, på tvers av fag, forvaltning, næring og politikk, fastslår kystdirektør Einar Vik Arset.

Han retter en stor takk til både interne og eksterne foredragsholdere, deltakere og Kystverkets arrangører, som alle har bidratt til at også den 18. Kyst- og havnkonferansen ble en suksess.

– Kyst- og havnekonferansen skal være en møteplass som er med på å sette dagsorden for utvikling, verdiskaping og samarbeid mellom de ulike aktørene. Det ønsker vi å fortsette med, så jeg tror ikke jeg forskutterer altfor mye når vi tar utgangspunkt i at den 19. Kyst- og havnekonferansen går av stabelen neste høst på samme sted, avslutter kystdirektøren.

Presentasjoner (i programrekkefølge)

KHK2022 - Einar Vik Arset.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

KHK2022 - Tomas Solstad.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

KHK2022 - Oddbjørn Samuelsen.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

KHK2022 - Einar Bjørshol.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

KHK2022 - Frank I. Ellingsen.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

KHK2022 - Frank Bakke-Jensen.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

KHK2022 - Jan-Gunnar Winther.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

KHK2022 - Johan Ellingsen Wold.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

KHK2022 - Sven Martin Tønnessen.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

KHK2022 - Tore Relling.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

KHK2022 - Signe Eikenes.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

KHK2022 - Jostein Bøhlerengen Moe.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

KHK2022 - Stig Hansen.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

KHK2022 - Stine Akselsen.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

KHK2022 - Bjørg Nøstvold.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

KHK2022 - Ulf Johansen.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

KHK2022 - Terje Jørgensen.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

KHK2022 - Bente O. Husby.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Bilder fra Kyst- og havnekonferansen 2022 (rekkefølge etter konferanseprogrammet)

Chris-Thomas Jørgensen og Bjørnar Skjæran.JPG

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

program-khk2022.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

KHK-deltakere.JPG

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Jan Morten Hansen.JPG

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Trudy Engen.JPG

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Bjørnar Skjæran.JPG

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Einar Vik Arset.JPG

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Tomas Solstad.JPG

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Oddbjørn Samuelsen.JPG

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Einar Bjørshol.JPG

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Frank I Ellingsen.JPG

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Frank Bakke-Jensen.JPG

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Jan-Gunnar Winther.JPG

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Johan Ellingsen Wold.JPG

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Sven Martin Tønnessen.JPG

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Tore Relling.JPG

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Signe Eikenes.JPG

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Jostein Bøhlerengen Moe.JPG

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Sigrid Ina Simonsen.JPG

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Stig Hansen.JPG

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Lisbet Drotz.JPG

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Stine Akselsen.JPG

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Bjørg Helen Nøstvold.JPG

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Ulf Johansen.JPG

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Terje Jørgensen.JPG

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Bente O Husby.JPG

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert
Til toppen