Hopp direkte til innhold

Krav og vilkår for farledsbevis

Se hvilke krav og vilkår som gjelder for lospliktig seilas med farledsbevis.

Krav til erfaring ved bruk av farledsbevis

All relevant erfaring blir tatt med i vurderingen når du søker om nytt, utvidet eller fornyet farledsbevis. Men det er din erfaring fra de siste fem årene som er mest relevant for å få nye områder eller beholde dine eksisterende områder.

 • Hvilken erfaring blir vurdert?

  All relevant erfaring blir tatt med i vurderingen når du søker om nytt, utvidet eller fornyet farledsbevis. Det er din erfaring fra de siste fem årene som er mest relevant for å få nye områder eller beholde dine eksisterende områder. Også tidligere erfaring blir vurdert.

  Erfaringskravene i lospliktforskriften § 10, 11, 12 og 19 er gjeldende når du søker om farledsbevis.

 • Kan simulatorseilas brukes som erfaring?

  Ja, endringer i lospliktforskriften etter 01.07.2020 åpner for at bruk av simulator kan tillates av Kystverket for å oppfylle erfaringskrav, se endringer i forskrift om losplikt og bruk av farledsbevis

 • Hvilken erfaring gjelder ved fornying?

  Når du ønsker å fornye ditt farledsbevis klasse 2 eller klasse 3 bruker vi din seilashistorikk i den siste gyldighetsperioden på fem år (siste gyldighetsperiode på to år for klasse 1), og fornyer de områdene (losoldermannskapene) der du har gjennomført minst en seilas (to seilaser for klasse 1). 

 • Jeg skal søke om nytt farledsbevis eller utvide mitt farledsbevis

  De samme reglene gjelder når man skal søke om farledsbevis for første gang, eller søker om utvidelse av farledsbevis. Du kan bare få innvilget områder som du har besøkt de siste fem årene. Har du mindre enn ett års effektiv fartstid på norskekysten, må du ha fem seilinger, inkludert to nattseilaser, for hver vei i ledene du vil søke om i løpet av siste 12 månedene.

 • Bør jeg legge ved dokumentasjon på erfaring eldre enn fem år?

  Ja, totalbildet av din erfaring vil gi din saksbehandler mulighet til å gjøre en faglig vurdering og, hvis mulig, redusere antall prøver du må gjennomføre for å få de områdene du søker om.

 • Dokumentasjon av ny erfaring

  Når du gjennomfører seilaser må disse dokumenteres. Seilaser registrert i SafeSeaNet kan benyttes som dokumentasjon. Du kan også legge ved en egen seilingsoversikt som er bekreftet av kaptein/rederi, Sjøfartsbok/ansettelsesavtale, eller en oversikt av om bord-perioder som er bekreftet av rederiet.

Vilkår for bruk av farledsbevis

Alle seilaser med farledsbevis skal registreres i SafeSeaNet Norway før seilasen starter. I tillegg er det en del vilkår som gjelder når lospliktig seilas foretas med farledsbevis.

 • Hvem gjelder farledsbeviset for?

  Skipsføreren må ha farledsbevis for det aktuelle området dersom andre av fartøyets navigatører skal kunne benytte sitt farledsbevis. 

 • Hvor gjelder farledsbeviset?

  Farledsbeviset gjelder bare i de ledene som er bestemt i forskrift 30. november 2009 nr. 1477 om farleder. Kystverkets digitale karttjeneste «Kystinfo», som er omtalt i forskriften, viser hvilke farleder som er hovedleder og bileder.

  Dette gjelder likevel ikke slepefartøy, arbeidsfartøy i oppdrettsnæringen, brønnbåter, fôrbåter og fiskefartøy når det fører til urimelig ruteomlegging å følge fastsatt led, eller hvis fartøyet som følge av sitt oppdrag eller sin aktivitet ikke kan følge ledene.

 • Lokale begrensninger

  Lokale begrensninger i enkelte farleder differensiert for klasse 2, 3 og 1, finner man i Kystverkets digitale karttjeneste "Kystinfo", eller i vedlegg 3 til lospliktforskriften.

  Hvis du får problemer med tilgang til kartet under, kan du velge «temalag» - «Los og farledsbevis» - «Farledsbevis, lokale begrensninger» på kystinfo.no.

 • Bruk av innseilingskorridorer

  Innseilingskorridorer (tidligere omtalt som lospliktfrie korridorer) kan brukes av navigatører uten farledsbevis. Se eget dokument som omtaler bruken her

 • Hviletid

  Innehaver av farledsbevis skal ha minst 10 timer tjenestefri i løpet av en hvilken som helst periode på 24 timer. Hvileperioden kan deles i to, men en av periodene skal være på minst seks timer.

 • Kontroll av farledsbevis

  Farledsbeviset skal på forespørsel vises frem for Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, lokal havneadministrasjon, politiet, Forsvaret og Tollvesenet.

 • Rapportering før seilas

  Melding om seilas med farledsbevis skal registreres i SafeSeaNet Norway

 • Slep

  Farledsbeviset gjelder ikke slep med en total lengde på mer enn 100 meter/bredde 32 meter/høyde 10 meter/dypgang 8 meter, med unntak av slep av flytende rør som ikke overstiger 505 meter eller fiskemerder inntil 300 meter. 

  For mer informasjon om slep, trykk her

   

   

   

 • Eskortefartøy

  Ifølge Sjøtrafikkforskriften gjelder ikke farledsbeviset ved bruk av eskortefartøy.

 • Hovedleder og bileder

  Farledsbeviset gjelder bare i de ledene som er fastsatt i forskrift 30. november 2009 nr. 1477 om farleder. I Kystverkets digitale kart «Kystinfo», som er en del av forskriften, ser man hvilke farleder som er hovedleder og bileder.

 • Farleder stengt for bruk av farledsbevis

  Gjelder spesielt i Skagerrak, trykk her for kartvisning (merket med rødt skravert felt)

  Se Lospliktforskriften §16, Generelle og lokale begrensninger i bruk av farledsbevis

  For mer detaljert beskrivelse av vilkår, se Lospliktforskriftens bestemmelser og endringer i lospliktforskriften som gjelder fra 01.07.2020.

Til toppen