Hopp direkte til innhold

Istjenesten i Norge

Gjenfrosne eller isete farvann og ising på fartøy skaper utfordringer for skipstrafikken.

Når minusgradene blir mange og kulda vedvarer, tetner isen til i fjordarmer og smale sund langs kysten av Sør-Norge. Kystverket overvåker og melder is situasjonen fra svenskegrensen til Rogaland hele vintersesongen.

Ismeldinger

Her får du de siste oppdaterte ismeldinger for den enkelte havn og farled sist oppdatert 07.04.2022.

AA1 0/// Sekken (Halden).Isfritt. 28.12.21
AA2 0/// Singlefjorden (Halden).Isfritt. 28.12.21
AA3 31// Svinesund - Halden (Halden).Åpent drivis. 4/10-6/10 is.Seieris. 5-10 cm. 28.12.21
AA4 0/// Torbjørnskjær (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.21
AA5 0/// Struten (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.21
AA6 0/// Løperen (Fredrikstad).Isfritt. 01.12.21
BB1 0/// Østerelva (Fredrikstad).Isfritt. 01.12.21
BB2 0/// Leira (Fredrikstad).Isfritt. 01.12.21
BB3 0/// Vesterelva (Fredrikstad).Isfritt. 01.12.21
BB4 0/// Rauøyfjorden (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.21
BB5 0/// Verlebukta (Moss).Isfritt. 04.03.22
BB6 0/// Mossesundet (Moss).Isfritt. 04.03.22
CC1 0/// Oslo - Spro (Oslo).Isfritt. 04.03.22
CC2 0/// Spro - Drøbak (Oslofjorden).Isfritt. 04.03.22
CC3 0/// Drøbak - Filtvet (Oslofjorden).Isfritt. 04.03.22
CC4 0/// Filtvet - Gullholmen (Oslofjorden).Isfritt. 04.03.22
 0/// Oslo Havn-Vesthavna-Filipstad/Hjortnes.Isfritt. 04.03.22
 0/// Oslo Havn-Vesthavna-Pipevika/Akershuskai.Isfritt. 04.03.22
 0/// Oslo Havn-Vesthavna-Vippetangen.Isfritt. 04.03.22
 4//1 Oslo Havn-Vesthavna-Revier kaia/Bjørvika.Tett drivis. 6/10-8/10 is.Sjøfarten farlig for trefartøy. 04.03.22
 4//1 Oslo Havn-Østhavna-Bispevika/Sørenga.Tett drivis. 6/10-8/10 is.Sjøfarten farlig for trefartøy. 04.03.22
 4//1 Oslo Havn-Østhavna-Grønlia.Tett drivis. 6/10-8/10 is.Sjøfarten farlig for trefartøy. 04.03.22
 4//1 Oslo Havn-Østhavna-Kongshavn/Sjursøya N.Tett drivis. 6/10-8/10 is.Sjøfarten farlig for trefartøy. 04.03.22
 4//1 Oslo Havn-Sydhavna-S.Sjursøykai/Tank utst.Tett drivis. 6/10-8/10 is.Sjøfarten farlig for trefartøy. 04.03.22
 2//1 Oslo Havn-Sydhavna-Bekkelaget/Ormsund.Meget åpen drivis. 1/10-4/10 is.Sjøfarten farlig for trefartøy. 04.03.22
CC5 0/// Drammensfjorden (Drammen).Isfritt. 09.02.22
CC6 0/// Breiangen (Oslofjorden).Isfritt. 03.03.22
DD1 0000 Langrunnen (Horten).Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 27.03.22
DD2 0000 Gullholmen - Mefjordbåen (Oslofjorden).Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 27.03.22
DD3 0000 Mefjordbåen - Fulehuk (Oslofjorden).Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 27.03.22
DD4 0/// Fulehuk - Færder (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.21
DD5 0/// West Færder (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.21
DD6 0/// South Færder (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.21
EE1 0/// Torgersøygapet (Tønsberg).Isfritt. 04.03.22
EE2 0/// Husøysund (Tønsberg).Isfritt. 04.03.22
EE3 8031 Tønsberg indre havn (Tønsberg).Fastis.Nyis. Mindre enn 5 cm.Store isflak.500-2000m tvers.Sjøfarten farlig for trefartøy. 04.03.22
EE4 8031 Vestfjorden (Tønsberg).Fastis.Nyis. Mindre enn 5 cm.Store isflak.500-2000m tvers.Sjøfarten farlig for trefartøy. 04.03.22
EE5 0/// Leisteinløpet (Tønsberg).Isfritt. 04.03.22
EE6 0/// Vrengen (Tønsberg).Isfritt. 04.03.221
FF1 0/// Tjømekjæla (Tønsberg).Isfritt. 04.03.22
FF2 0/// Sandefjorden (Sandefjord).Isfritt. 01.12.21
FF3 0/// Inside Svenner (Sandefjord).Isfritt. 01.12.21
FF4 0/// Outside Svenner (Sandefjord).Isfritt. 01.12.21
FF5 0/// Larviksfjorden (Larvik).Isfritt. 01.12.21
FF6 0/// Langesundsbukta (Porsgrunn).Isfritt. 01.12.21
GG1 0/// Breviksfjorden (Porsgrunn).Isfritt. 01.12.21
GG2 0/// Frierfjorden (Porsgrunn).Isfritt. 01.12.21
GG3 0/// Jomfrulandsrenna (Kragerø).Isfritt. 30.03.22
GG4 0/// Outside Jomfruland (Kragerø).Isfritt. 30.03.22
GG5 0/// Skåtøysund (Kragerø).Isfritt. 30.03.22
GG6 0/// Langårsund (Kragerø).Isfritt. 30.03.22
HH1 0/// Kragerøfjorden (Kragerø).Isfritt. 30.03.22
 0/// Kilsfjorden (Kragerø).Isfritt. 30.03.22
 8348 Hellefjorden (Kragerø).Fastis.Gråhvit is. 15-30 cm.Meget store isflak.Mer enn 2000m tvers.Sjøfarten er innstilt intil videre. 30.03.22
HH2 0/// Grønholmsgapet (Risør).Isfritt. 01.12.21
HH3 0/// Stangholmgapet (Risør).Isfritt. 01.12.21
HH4 0/// Lyngørfjorden (Tvedestrand).Isfritt. 01.12.21
HH5 0/// Outside Lyngør (Tvedestrand).Isfritt. 01.12.21
HH6 0/// Tvedestrandsfjorden (Tvedestrand).Isfritt. 01.12.21
II1 0/// Tromøysund (Arendal).Isfritt. 01.12.21
II2 0/// Galtesund (Arendal).Isfritt. 01.12.21
II3 0/// Inside Torungen (Arendal).Isfritt. 01.12.21
II4 0/// Outside Torungen (Arendal).Isfritt. 01.12.21
II5 0/// Grimstad (Grimstad).Isfritt. 01.12.21
II6 0/// Inside Homborsund (Grimstad).Isfritt. 01.12.21
JJ1 0/// Outside Homborsund (Grimstad).Isfritt. 01.12.21
JJ2 0/// Lillesand (Lillesand).Isfritt. 01.12.21
JJ3 0/// Kristiansandsfjorden (Kristiansand).Isfritt. 01.12.21
JJ4 0/// Outside Oksøy (Kristiansand).Isfritt. 01.12.21
KK1 0/// Sauda Isfritt. 01.12.21
LL1 0/// NærøyfjordenIsfritt. 20.12.21
MM1 0/// Beistadfjorden 01.12.21
MM2 0/// Follafoss 01.12.21
NN1 0/// Namsos 01.12.21
PP1 7//1 Kirkenes Havn (Sør Varanger).Fastis med drivis utenfor.Sjøfarten farlig for trefartøy. 07.04.22
PP2 1//0 Bøkfjorden (Sør Varanger).Åpent vann. Mindre enn 1/10 is.Sjøfarten uhindret. 07.04.22


Istjenesten i Norge er nasjonal og sorterer under Kystverket, og har to hovedoppgaver:

1. Gi skipsfarten oppdatert informasjon om isforholdene i norske farvann fra svenskegrensen til Kirkenes.

2. Isbryting i hoved- og bileder utenfor havneområder. Ismeldinger er tilgjengelige og oppdateres på kystverket.no fra 1.desember til 31.mars.

Se forklaring på: 

Områdekoder

Kode
Code

Område
Area

Kode
Code

Område
Area

AA1

Sekken (Halden)

FF4

Outside Svenner (Sandefjord)

AA2

Singlefjorden (Halden)

FF5

Larviksfjorden (Larvik)

AA3

Svinesund - Halden (Halden)

FF6

Langesundsbukta (Porsgrunn)

AA4

Torbjørnskjær (Oslofjorden)

GG1

Breviksfjorden (Porsgrunn)

AA5

Struten (Oslofjorden)

GG2

Frierfjorden (Porsgrunn)

AA6

Løperen (Fredrikstad)

GG3

Jomfrulandsrenna (Kragerø)

BB1

Østerelva (Fredrikstad)

GG4

Outside Jomfruland (Kragerø)

BB2

Leira (Fredrikstad)

GG5

Skåtøysund (Kragerø)

BB3

Vesterelva (Fredrikstad)

GG6

Langårsund (Kragerø)

BB4

Rauøyfjorden (Oslofjorden)

HH1

Kragerøfjorden (Kragerø)

BB5

Verlebukta (Moss)

HH2

Grønholmsgapet (Risør)

BB6

Mossesundet (Moss)

HH3

Stangholmgapet (Risør)

CC1

Oslo - Spro (Oslo)

HH4

Lyngørfjorden (Tvedestrand)

CC2

Spro - Drøbak (Oslofjorden)

HH5

Outside Lyngør (Tvedestrand)

CC3

Drøbak - Filtvet (Oslofjorden)

HH6

Tvedestrandsfjorden (Tvedestrand)

CC4

Filtvet - Gullholmen (Oslofjorden)

II1

Tromøysund (Arendal)

CC5

Drammensfjorden (Drammen)

II2

Galtesund (Arendal)

CC6

Breiangen (Oslofjorden)

II3

Inside Torungen (Arendal)

DD1

Langrunnen (Horten)

II4

Outside Torungen (Arendal)

DD2

Gullholmen - Mefjordbåen (Oslofjorden)

II5

Grimstad (Grimstad)

DD3

Mefjordbåen - Fulehuk (Oslofjorden)

II6

Inside Homborsund (Grimstad)

DD4

Fulehuk - Færder (Oslofjorden)

JJ1

Outside Homborsund (Grimstad)

DD5

West Færder (Oslofjorden)

JJ2

Lillesand (Lillesand)

DD6

South Færder (Oslofjorden)

JJ3

Kristiansandsfjorden (Kristiansand)

EE1

Torgersøygapet (Tønsberg)

JJ4

Outside Oksøy (Kristiansand)

EE2

Husøysund (Tønsberg)

KK1

Sauda

EE3

Tønsberg indre havn (Tønsberg)

LL1

Nærøyfjorden

EE4

Vestfjorden (Tønsberg)

MM1

Beistadfjorden

EE5

Leisteinløpet (Tønsberg)

MM2

Follafoss

EE6

Vrengen (Tønsberg)

NN1

Namsos

FF1

Tjømekjæla (Tønsberg)

PP1

Kirkenes Havn(Sør Varanger)

FF2

Sandefjorden (Sandefjord)

PP2

Bøkfjorden(Sør Varanger)

FF3

Inside Svenner (Sandefjord)

 

 

 

Iskoder

For mer detaljert informasjon henvises til "The baltic Sea Ice Code" med utfyllende beskrivelse og bilder av istypene. Fullstendig israpport består av områdekode etterfulgt av iskode. F.eks. CC1 4111.

AB 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
/
Ismengde og fordeling
Isfritt
Åpent vann.  Mindre enn 1/10 is
Meget åpen drivis.  1/10-4/10 is
Åpen drivis.  4/10-6/10 is
Tett drivis.  6/10-8/10 is 
Meget tett drivis.  8/10-9/10 is
Helt tett drivis.  10/10 is 
Fastis med drivis utenfor
Fastis 
Råk i meget tett eller helt tett drivis
Umulig å rapportere
SB 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
/
Istykkelse
Nyis.  Mindre enn 5cm
Seieris.  5-10cm
Gråis.  10-15cm
Gråhvit is.  15-30cm
Tynn vinteris.  30-50cm 
Middels vinteris.  50-70cm
Tykk vinteris.  70-120cm
Is hovedsakelig tynnere enn 15cm
Is hovedsakelig 15-30cm
Is hovedsakelig tykkere enn 30cm
Ingen info. eller umulig å rapportere
TB 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
/
Isens utseende
Tallerken eller småis.  Mindre enn 20m tvers
Små isflak.  20-100m tvers
Middelstore isflak.  100-500m tvers
Store isflak.  500-2000m tvers
Meget store isflak.  Mer enn 2000m tvers
Overskjøvet is
Sammenpakket småis, sørpe eller klumper
Kossdannet eller skrugardformet is
Smeltehull og smeltvann på isen
Rotten is
Ingen informasjon eller umulig å rapportere
KB 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
/

Seilingsforhold
Sjøfarten uhindret
Sjøfarten farlig for trefartøy
Sjøfarten farlig for maskinsvake fartøyer
Sjøfarten kun for maskinsterke fartøyer 
Sjøfarten foregår i råk uten ass. Isbryter 
Seiling kun for store fartøyer ass. Isbryter
Seiling kun for isklasset fartøy ass. Isbryter
Seiling kun etter tillatelse
Sjøfarten er innstilt inntil videre
Sjøfarten opphørt
Ukjent

 

 

 

Isklasse

Swedish – Finnish Ice Class

Det norske Veritas Ice Class

For navigation in

Istykkelse

1A Super

 

 

ICE-1A*

 

 
Extremely difficult ice-conditions Ekstreme isforhold

› 100 cm

 

 

1A

ICE-1A

Difficult ice-conditions
Vanskelige isforhold

› 50 - 100 cm

1B

ICE-1B

Moderately difficult ice-conditions Moderate isforhold

30 – 50 cm

1C

ICE-1C

Easy ice-conditions Lette isforhold

15 – 30 cm

II

 

 

ICE-C

Very easy ice-conditions
Meget lette isforhold

10 – 15 cm

Kystverket er ansvarlig for å holde hovedleder og bileder langs kysten farbare. Havneområder og kommunens sjøområde ellers er kommunenes/havnevesenets ansvar.

Isbryting

Når isen tykner til og legger seg, sørger Kystverket for at isbrytere rydder vei. Isbrytere er i Norge private taubåter som er spesielt egnet for isbyting. 

Norge har tidvis isbryting i følgenede områder: Halden, Moss, Oslofjorden, Drammen, Tønsberg, Kragerø, Arendal, Farsund, Sauda, Nærøyfjorden, Beitstadfjorden og Follafoss, Namsos og Kirkenes.  

Under en skikkelig isvinter må det hentes inn langt flere ressurser – fra Kystvakten, Kystverket og flere private aktører. 

BIM

Norge er medlem av BIM (Baltic Ice Breaker Management) som er et Internasjonalt isbytersamarbeide der Sverige, Finland, Russland, Estland, Latvia, Polen, Tyskland og Danmark er med. Samarbeidet søker å øke kompetanse og samhandling nasjonene imellom, og en erkjennelse av at vi har felles utfordringer hvis en hard isvinter setter inn.

Selv med klimaendringer vil isproblematikk være ett vinterfenomen som kan skape store utfordringer for sjøtransporten i mange tiår fremover.

Til toppen