Hopp direkte til innhold

Istjenesten i Norge

Gjenfrosne eller isete farvann og ising på fartøy skaper utfordringer for skipstrafikken.

Når minusgradene blir mange og kulda vedvarer, tetner isen til i fjordarmer og smale sund langs kysten av Sør-Norge. Kystverket overvåker og melder is situasjonen fra svenskegrensen til Rogaland hele vintersesongen.

Istjenesten i Norge er nasjonal og sorterer under Kystverket, og har to hovedoppgaver:

1. Gi skipsfarten oppdatert informasjon om isforholdene i norske farvann fra svenskegrensen til Kirkenes.

2. Isbryting i hoved- og bileder utenfor havneområder. Ismeldinger er tilgjengelige og oppdateres på kystverket.no fra 1.desember til 31.mars.

Ismeldinger

Her får du de siste oppdaterte ismeldinger for den enkelte havn og farled.

AA1 0/// Sekken (Halden).Isfritt. 02.02.21
AA2 0/// Singlefjorden (Halden).Isfritt. 02.02.21
AA3 32// Svinesund - Halden (Halden).Åpent drivis. 4/10-6/10 is.Gråis. 10-15 cm. 02.02.21
AA4 0/// Torbjørnskjær (Oslofjorden).Isfritt. 12.12.20
AA5 0/// Struten (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.20
AA6 0/// Løperen (Fredrikstad).Isfritt. 01.12.20
BB1 0/// Østerelva (Fredrikstad).Isfritt. 01.12.20
BB2 0/// Leira (Fredrikstad).Isfritt. 01.12.20
BB3 0/// Vesterelva (Fredrikstad).Isfritt. 01.12.20
BB4 0/// Rauøyfjorden (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.20
BB5 0/// Verlebukta (Moss).Isfritt. 24.02.21
BB6 0/// Mossesundet (Moss).Isfritt. 24.02.21
CC1 0/// Oslo - Spro (Oslo).Isfritt. 09.03.21
CC2 0/// Spro - Drøbak (Oslofjorden).Isfritt. 09.03.21
CC3 0/// Drøbak - Filtvet (Oslofjorden).Isfritt. 09.03.21
CC4 0/// Filtvet - Gullholmen (Oslofjorden).Isfritt. 09.03.21
 0000 Oslo Havn-Vesthavna-Filipstad/Hjortnes.Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 09.03.21
 0000 Oslo Havn-Vesthavna-Pipevika/Akershuskai.Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 09.03.21
 0000 Oslo Havn-Vesthavna-Vippetangen.Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 09.03.21
 4001 Oslo Havn-Vesthavna-Revier kaia/Bjørvika.Tett drivis. 6/10-8/10 is.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten farlig for trefartøy. 09.03.21
 2001 Oslo Havn-Østhavna-Bispevika/Sørenga.Meget åpen drivis. 1/10-4/10 is.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten farlig for trefartøy. 09.03.21
 2001 Oslo Havn-Østhavna-Grønlia.Meget åpen drivis. 1/10-4/10 is.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten farlig for trefartøy. 09.03.21
 0000 Oslo Havn-Østhavna-Kongshavn/Sjursøya N.Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 09.03.21
 0000 Oslo Havn-Sydhavna-S.Sjursøykai/Tank utst.Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 09.03.21
 0000 Oslo Havn-Sydhavna-Bekkelaget/Ormsund.Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 09.03.21
CC5 2211 Drammensfjorden (Drammen).Meget åpen drivis. 1/10-4/10 is.Gråis. 10-15 cm.Små isflak. 20-100m tvers.Sjøfarten farlig for trefartøy. 05.03.21
CC6 0/// Breiangen (Oslofjorden).Isfritt. 01.03.21
DD1 0000 Langrunnen (Horten).Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 22.02.21
DD2 0000 Gullholmen - Mefjordbåen (Oslofjorden).Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 22.02.21
DD3 0000 Mefjordbåen - Fulehuk (Oslofjorden).Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 22.02.21

Se forklaring på: 

Områdekoder

Kode
Code

Område
Area

Kode
Code

Område
Area

AA1

Sekken (Halden)

FF1

Tjømekjæla (Tønsberg)

AA2

Singlefjorden (Halden)

FF2

Sandefjorden (Sandefjord)

AA3

Svinesund - Halden (Halden)

FF3

Inside Svenner (Sandefjord)

AA4

Torbjørnskjær (Oslofjorden)

FF4

Outside Svenner (Sandefjord)

AA5

Struten (Oslofjorden)

FF5

Larviksfjorden (Larvik)

AA6

Løperen (Fredrikstad)

FF6

Langesundsbukta (Porsgrunn)

BB1

Østerelva (Fredrikstad)

GG1

Breviksfjorden (Porsgrunn)

BB2

Leira (Fredrikstad)

GG2

Frierfjorden (Porsgrunn)

BB3

Vesterelva (Fredrikstad)

GG3

Jomfrulandsrenna (Kragerø)

BB4

Rauøyfjorden (Oslofjorden)

GG4

Outside Jomfruland (Kragerø)

BB5

Verlebukta (Moss)

GG5

Skåtøysund (Kragerø)

BB6

Mossesundet (Moss)

GG6

Langårsund (Kragerø)

CC1

Oslo - Spro (Oslo)

HH1

Kragerøfjorden (Kragerø)

CC2

Spro - Drøbak (Oslofjorden)

HH2

Grønholmsgapet (Risør)

CC3

Drøbak - Filtvet (Oslofjorden)

HH3

Stangholmgapet (Risør)

CC4

Filtvet - Gullholmen (Oslofjorden)

HH4

Lyngørfjorden (Tvedestrand)

CC5

Drammensfjorden (Drammen)

HH5

Outside Lyngør (Tvedestrand)

CC6

Breiangen (Oslofjorden)

HH6

Tvedestrandsfjorden (Tvedestrand)

DD1

Langrunnen (Horten)

II1

Tromøysund (Arendal)

DD2

Gullholmen - Mefjordbåen (Oslofjorden)

II2

Galtesund (Arendal)

DD3

Mefjordbåen - Fulehuk (Oslofjorden)

II3

Inside Torungen (Arendal)

DD4

Fulehuk - Færder (Oslofjorden)

II4

Outside Torungen (Arendal)

DD5

West Færder (Oslofjorden)

II5

Grimstad (Grimstad)

DD6

South Færder (Oslofjorden)

II6

Inside Homborsund (Grimstad)

EE1

Torgersøygapet (Tønsberg)

JJ1

Outside Homborsund (Grimstad)

EE2

Husøysund (Tønsberg)

JJ2

Lillesand (Lillesand)

EE3

Tønsberg indre havn (Tønsberg)

JJ3

Kristiansandsfjorden (Kristiansand)

EE4

Vestfjorden (Tønsberg)

JJ4

Outside Oksøy (Kristiansand)

EE5

Leisteinløpet (Tønsberg)

JJ5

Kirkenes havn (Sør Varanger)

EE6

Vrengen (Tønsberg)

JJ6

Bøkfjorden (Sør Varanger) 

Iskoder

For mer detaljert informasjon henvises til "The baltic Sea Ice Code" med utfyllende beskrivelse og bilder av istypene. Fullstendig israpport består av områdekode etterfulgt av iskode. F.eks. CC1 4111.

AB 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
/
Ismengde og fordeling
Isfritt
Åpent vann.  Mindre enn 1/10 is
Meget åpen drivis.  1/10-4/10 is
Åpen drivis.  4/10-6/10 is
Tett drivis.  6/10-8/10 is 
Meget tett drivis.  8/10-9/10 is
Helt tett drivis.  10/10 is 
Fastis med drivis utenfor
Fastis 
Råk i meget tett eller helt tett drivis
Umulig å rapportere
SB 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
/
Istykkelse
Nyis.  Mindre enn 5cm
Seieris.  5-10cm
Gråis.  10-15cm
Gråhvit is.  15-30cm
Tynn vinteris.  30-50cm 
Middels vinteris.  50-70cm
Tykk vinteris.  70-120cm
Is hovedsakelig tynnere enn 15cm
Is hovedsakelig 15-30cm
Is hovedsakelig tykkere enn 30cm
Ingen info. eller umulig å rapportere
TB 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
/
Isens utseende
Tallerken eller småis.  Mindre enn 20m tvers
Små isflak.  20-100m tvers
Middelstore isflak.  100-500m tvers
Store isflak.  500-2000m tvers
Meget store isflak.  Mer enn 2000m tvers
Overskjøvet is
Sammenpakket småis, sørpe eller klumper
Kossdannet eller skrugardformet is
Smeltehull og smeltvann på isen
Rotten is
Ingen informasjon eller umulig å rapportere
KB 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
/

Seilingsforhold
Sjøfarten uhindret
Sjøfarten farlig for trefartøy
Sjøfarten farlig for maskinsvake fartøyer
Sjøfarten kun for maskinsterke fartøyer 
Sjøfarten foregår i råk uten ass. Isbryter 
Seiling kun for store fartøyer ass. Isbryter
Seiling kun for isklasset fartøy ass. Isbryter
Seiling kun etter tillatelse
Sjøfarten er innstilt inntil videre
Sjøfarten opphørt
Ukjent

 

 

 

Isklasse

Swedish – Finnish Ice Class

Det norske Veritas Ice Class

For navigation in

Istykkelse

1A Super

 

 

ICE-1A*

 

 
Extremely difficult ice-conditions Ekstreme isforhold

› 100 cm

 

 

1A

ICE-1A

Difficult ice-conditions
Vanskelige isforhold

› 50 - 100 cm

1B

ICE-1B

Moderately difficult ice-conditions Moderate isforhold

30 – 50 cm

1C

ICE-1C

Easy ice-conditions Lette isforhold

15 – 30 cm

II

 

 

ICE-C

Very easy ice-conditions
Meget lette isforhold

10 – 15 cm

Kystverket er ansvarlig for å holde hovedleder og bileder langs kysten farbare. Havneområder og kommunens sjøområde ellers er kommunenes/havnevesenets ansvar.

Isbryting

Når isen tykner til og legger seg, sørger Kystverket for at isbrytere rydder vei. Isbrytere er i Norge private taubåter som er spesielt egnet for isbyting. 

Norge har tidvis isbryting i følgenede områder: Halden, Moss, Oslofjorden, Drammen, Tønsberg, Kragerø, Arendal, Farsund, Sauda, Nærøyfjorden, Beitstadfjorden og Follafoss, Namsos og Kirkenes.  

Under en skikkelig isvinter må det hentes inn langt flere ressurser – fra Kystvakten, Kystverket og flere private aktører. 

BIM

Norge er medlem av BIM (Baltic Ice Breaker Management) som er et Internasjonalt isbytersamarbeide der Sverige, Finland, Russland, Estland, Latvia, Polen, Tyskland og Danmark er med. Samarbeidet søker å øke kompetanse og samhandling nasjonene imellom, og en erkjennelse av at vi har felles utfordringer hvis en hard isvinter setter inn.

Selv med klimaendringer vil isproblematikk være ett vinterfenomen som kan skape store utfordringer for sjøtransporten i mange tiår fremover.

Til toppen