Hopp direkte til innhold

Kommunens ansvar for isbryting og fjerning av gjenstander

Kommunen har ansvar for isbryting og fjerning av gjenstander i kommunens sjøområde.

Havne- og farvannsloven § 6 første ledd pålegger både staten og kommunene ansvar for

  • nødvendig isbryting og
  • fjerning av gjenstander som hindrer sjøtransporten eller er til fare for ferdselen

Staten har ansvaret i hoved- og biled, og kommunene i sitt sjøområde. 

Finansiering av kommunens ansvar etter § 6 første ledd kan skje gjennom farvannsavgiften.

Til toppen