Hopp direkte til innhold

Anbudskonkurranse for å stanse oljeutslippet fra MS Nordvard

Flyfoto av oljeutslippet fra Nordvard. Foto: Fredrikstad kommune

Det siste halvåret har skipsvraket Nordvard lekket mer olje enn tidligere. Kystverket har nå lyst ut en anbudskonkurranse for å fjerne så mye som mulig av de resterende oljeproduktene som finnes i vraket.

Kystverket er forurensningsmyndighet ved akutt forurensning og skipsvrak som sorterer under avfallsbestemmelsene i forurensningsloven. I tillegg har Kystverket et særskilt ansvar for akutt forurensning fra krigsvrak i Norge. 

Kystverket har lyst ut en anbudskonkurranse for å fjerne så mye som mulig av de resterende oljeproduktene fra MS Nordvard. I tillegg inviterer Kystverket mulige leverandører til å foreslå og levere gode innovative løsninger for å samle opp olje over tid fra vraket hvis det blir behov for det. Konkurransen er lyst ut med korte frister, da det er behov for å iverksette tiltak hurtig.  

- Nå håper vi å se gode løsninger på problemet og at vi får tømt vraket så snart som mulig, sier John Evensen, seniorrådgiver og prosjektleder i avdeling for Miljøberedskap i Kystverket.  

Allerede mandag 13. februar kl. 15:00 – 17:00 avholdes et informasjonsmøte med mulige leverandører (digitalt).  

Håper å stoppe lekkasjen innen sommeren 

Målet nå er å stoppe lekkasjen innen sommeren. Det betyr ikke nødvendigvis at arbeidet er over da, men at vi forhåpentligvis har kontroll på lekkasjen og at det ikke lenger kommer olje til ytre miljø.  

Lenser ligger ute for å hindre spredning av oljen 

MS Nordvard ligger i Mossesundet. Derfor er det Moss kommune og IUA Østfold som har ansvaret for oljen som kommer opp fra Nordvard. 

Moss kommune har siden august jobbet med å hindre spredning av oljen. Det er lagt ut lenser for å hindre oljen fra å nå land og for å ha kontroll på utslippet. Disse lensene må jevnlig byttes ut, og ikke minst er været en utfordring. Is på overflaten og mye strøm kompliserer arbeidet. Det er også uklart hvor mye olje som faktisk gjenstår i vraket.  

- Arbeidet med lenser fungerer godt en stund, men i og med at vi ikke vet hvor mye olje som er igjen i vraket må vi finne en mer varig løsning på problemet, sier Cecilie Kildahl, avdelingsleder i natur, klima og bymiljø i Moss kommune.  

Nordvard ble tømt for olje i 2007/2008 

Kystverket tømte vraket for olje i 2007/2008. Vi tok ut 485 tonn olje fra vrakets tanker, hvilket var en større mengde enn man anslo at var om bord.   

- Det finnes alltid olje igjen i vrak, selv etter store tømmeprosesser. Den ligger gjerne i rom det ikke har vært mulig å komme til, samt i tankenes hjørner, og over tid vil den blant annet på grunn av rust klare å presse seg gjennom skroget, forteller Evensen.  

Undersøkelser med «ROV» i november 

I november gjennomførte Kystverket en grundig undersøkelse av skroget for å sjekke hvor oljen lekker fra. Det viste seg at oljen lekker ut på flere steder samtidig, men det ble kun oppdaget lekkasjepunkter på den siden av skroget som vender mot vannoverflaten.  

Skipsvrak fra 2. verdenskrig 

Nordvard er et skipsvrak fra 2. verdenskrig som ligger i Mossesundet. Det ble brukt som forsyningsskip for den tyske ubåtflåten under krigen. Under et alliert flyangrep 28. desember 1944 ble skipet senket. Vraket ligger fortsatt på 35 meters dyp utenfor Moss Aktiemøller. 

Anbudet finner du på doffin.no (ekstern lenke). 

Les mer om skipsvraket Nordvard.

Kontakt

Seniorrådgiver

John Erik Evensen /
Til toppen