Hopp direkte til innhold

Åpner vestre seilingsløp ved Måløybrua 28. februar

Statens Vegvesen vil snart ferdigstille mudringsarbeidet under Måløybrua. Vestre seilingsløp blir åpnet for alminnelig ferdsel fra 28. februar 2023 klokken 15:00.

Det døgnkontinuerlige vaktholdet med lyttevakt og vaktbåt blir avsluttet på samme tidspunkt.

Kinn sjøtrafikksentraltjeneste (VTS) vil som normalt fortsette å overvåke og regulere skipstrafikk over 24 meter – i samsvar med § 13 i havne- og farvannsloven. Kinn VTS har VHF arbeidskanal 18.

Gjenåpningen av vestre seilingsløp er kun midlertidig. I løpet av våren 2023 vil vestre seilingsløp midlertidig stenges i en ny periode, da i forbindelse med bygging av påkjørselsvern ved bropilaren under Måløybrua. 

Følg facebook.com/Maaloybrua for viktige oppdateringer om arbeidet og seilingsmønster ved Måløybrua.

Navigasjonsveiledning gjeldende fra 28.februar 2023 kl.1500.jpg

Oversikt av navigasjonsmerking gjeldende fra 28.februar 2023 kl. 1500.jpg

 

 

Til toppen