Hopp direkte til innhold

Ber om innspill til ankringsområder

Kystverket skal kvalitetssikre ankringsområder langs hele kysten. Vi ber havner, lokale og sektormyndigheter, interesseorganisasjoner og andre maritime aktører om å sende oss innspill til ankringsområder i Rogaland og Vestland fylker. Kvalitetssikringen skal gjennomføres for hele norskekysten i 2023 og 2024.

I forbindelse med kvalitetssikringen blir endringer i ankringsområder fortløpende meldt inn til Kartverket, slik at sjøkartene blir oppdatert. Samtidig vil kvalitetssikringen bidra til at Kystverkets informasjonsdatabase blir oppdatert.

Kystverket ivaretar sikker, effektiv og bærekraftig sjøtransport, og gode ankringsområder er en viktig ressurs for sjøtransporten. En del viktige ankringsområder er i dag ikke med i sjøkart og nautiske publikasjoner. Noen ankringsområder er svært mye brukt med klare prosedyrer og reguleringer, mens andre er mer sporadisk brukt. Alle er likevel viktige for sjøtransporten. 

‒ Vi har et godt samarbeid med Kartverket i Stavanger og Hønefoss der vi samordner informasjon fra våre tjenester med sjøkartene. Det gir bedre informasjonsflyt internt og eksternt. Både sjøfarende og våre nautikere og saksbehandlere får tilgang til lik informasjon i sine digitale verktøy, forklarer senioringeniør John Morten Klingsheim i Kystverket.

Kystverket ber om innspill til kvalitetssikring av viktige ankringsområder for sjøtransporten, og først ut er ankringsområder i Rogaland og Vestland fylker. Områder for hele kysten skal kvalitetssikres i 2023/2024.

Gi dine innspill til ankringsområder

Kontakt

Senioringeniør

John-Morten Klingsheim /

Ankring av fartøy

  • Fartøy som seiler på norskekysten med last fra utland og innland legger seg gjerne til ankers om det ikke er ledig kaiplass, eller det er behov for å gjøre et arbeid om bord uten å legge til kai.
  • Særlig i dårlig vær er det en del fartøy som seiler langs kysten som velger å komme i le for vær og vind og legge seg trygt på en ankringsplass.
  • Utenfor større havner er det viktig at en også har mulighet for å legge seg til ankers for å unngå å måtte ligge på leia med maskiner i gang mens man venter på kaiplass.
  • For å få godt feste med anker og ankerkjettingen er man også avhengig av god holdebunn, gjerne sandbunn som gir gode holdeegenskaper.
  • Er det dårlige holdeegenskaper på sjøbunnen kan man risikere dregging – det vil si at fartøy drar ankeret med seg og kan grunnstøte på grunn av vær og vind.
Til toppen