Hopp direkte til innhold

Direktesending fra Kystverkets oljevernfartøy i Lofoten

Kystverkets fartøy OV Skomvær ute på oppdrag
Forum for framtidas oljevern sendes i "minutt-for-minutt" fra fartøyet OV Skomvær i Lofoten 6. og 7. september.

Hvordan står det til med oljevernberedskapen i kyst- og strandsone? Har vi god nok oversikt over sjøfuglenes bevegelser – og hva gjør vi hvis sårbare sjøfugler trues av forurensing? Dette er noen av temaene på den digitale oljevernkonferansen Forum for framtidas oljevern, som sender minutt-for-minutt fra OV Skomvær i Lofoten og Vesterålen..

Det er første gang oljevernkonferansen sendes direkte fra et fartøy til sjøs.

– Det er alltid spennende med direktesendinger, både med tanke på det tekniske, om vær og vind spiller inn, og ikke minst om nettet holder! Vi har produksjonen og programlederne om bord, og henter inn foredragsholdere fra hele landet. OV Skomvær er ett av våre oljevernfartøy, så vi tenkte det passet siden konferansen er rettet mot «oljevernbransjen».  Sendingen 6. september er likevel åpen for alle som vil følge den, sier Ingvild Liland, en av to programledere fra Kystverket som leder sendingen.

Klikk her for å følge sendingen som starter kl 0930!

Med AIS-verktøyet NAIS kan du følge seilasen direkte på kartet: 

Seiler fra Fiskebøl til Hanøy

– Seilasen starter fra Fiskebøl onsdag morgen og fortsetter inn via nordsiden av Raftsundet til Hanøy. Her passerer vi vraket MS Nordstjernen like før innseiling til Hanøy hvor det foregår en øvelse på stranden, forteller Liland.

Det skal også foregå en fysisk strandaksjonsøvelse på Hanøya, der Lofoten og Vesterålen IUA (interkommunale utvalg mot akutt forurensning) rigger opp og viser hvordan en oljevernaksjon i strandsonen kan organiseres og gjennomføres. En drone vil fly fra båten og programlederne skal i land og snakke med deltakere her.

Framtidas oljevern skal diskuteres når Kystverket og bredden av aktører innen norsk oljevernberedskap arrangerer digitalt oljevernkonferanse i Lofoten 6. – 7. september. Hvilke utfordringer møter mannskapene i strandsonen – og kan nye verktøy, droner og maskinlæring, og naturens egen evne til å fjerne oljesøl være en del av fremtidens løsninger? Det nye test- og treningssenteret på Fiskebøl blir et viktig tema under konferansen.

Viktig med oljevernberedskap

Hele Norge holdt pusten da lasteskipet «Emslift Hendrika» fikk motorstopp ved Stad våren 2021. Et knapt år senere var bulkskipet «Melinda» på vei mot fjæresteinene utenfor Andøya, med flere hundre tonn olje om bord. 

Det som kunne blitt alvorlige hendelser ble heldigvis avverget takket være god beredskap og god samhandling mellom en rekke nødetater. Marginene kan være små, og oljevernberedskapen må derfor være på plass og utvikles videre. 

Kutter klimagassutslipp med interaktiv konferanse

Forum for framtidas oljevern arrangeres altså som en interaktiv konferanse der hovedtema er Kyst- og strandsoneberedskap. Konferansen åpnes av Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran, som også deltar digitalt. 

– Vi kringkaster konferansen direkte fra OV Skomvær, minutt-for-minutt i Lofoten, med viktige tema  i spektakulære omgivelser. Deltakerne på årets digitale konferanse kan følge direktesendingen fra konferansebåten, stille spørsmål til foredragsholderne, og fordype seg i utvalgte tema under workshop, sier Ingvild Liland i Kystverkets virksomhetsområde for miljøberedskap.

Svolvær_foto Lill Haugen.jpg

Vanligvis samler konferansen deltakere fysisk i Svolvær – men i år kan du altså følge seminaret på nett. Liland understreker at hovedgrunnen til at seminaret gjennomføres hel-digitalt, er å bidra til kutt i klimagassutslipp i forbindelse med reiseaktivitet, noe alle statlige etater er pålagt å bidra med.   

Droner, sjøfugl – og testsenter på Fiskebøl 

Blant foredragene finner vi innlegg om droner og maskinlæring i strandsonen, hvordan håndtere fugl og vilt på best måte under oljevernaksjoner, samt siste nytt fra miljøundersøkelsene fra skipsvraket Nordvard

Det nye test- og treningssenteret som Kystverket skal etablere på Fiskebøl blir et tema. Ved senteret blir det mulig å drive test- og treningsaktiviteter med ekte olje, og til å trene under tøffe forhold i kulde, snø og is. Målet er å forbedre beredskapen mot akutt forurensning i kaldt klima gjennom utvikling av teknologi, metoder og kompetanse for denne typen krevende forhold. Siden vi i Norge ikke har slike test- og treningsmuligheter i dag vil aktiviteter ved senteret kunne bidra til ny kunnskap og løsninger som forbedrer den nasjonale beredskapen mot akutt forurensing.   

– På konferansen skal vi derfor drøfte hvordan man best mulig organiserer opplæring i akutt forurensning på det kommende test- og treningssenteret, som får både innvendig klimaregulert testhall, utvendige basseng og flytebrygge, sier Nils Ove Sollid i Kystverket.

Fiskebøl_foto_ Jann-Egil Gjerde_3.jpg

Her kommer det nye test- og treningssenteret på Fiskebøl. Foto: Jann-Egil Gjerde / Kystverket.

Konferansen er hel-digital, og det er gratis å følge den åpne delen 6. september for alle som ønsker det –  for få lenken tilsendt  melder du deg på her 

Les mer om Forum for framtidas oljevern – program, foredragsholdere og påmelding finner du her!

 

 

IMG_1695_foto Vivian Jakobsen.jpg

Foto: Vivian Jakobsen / Kystverket

ingrid-krstad-blander-barken-med-grus-og-sand_Svalbardd_foto_Jan-Morten Bjørnbakk NTB.jpg

Øvelse med fjerning av olje fra strand med bark. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk, NTB

 

Kontakt

Seniorrådgiver

Ingvild Skeie Liland /
Til toppen