Hopp direkte til innhold

Fartøy på 190 meter i drift – ulykke avverget

KV Harstad sleper bulkskipet Melinda trygt i havn
KV Harstad jobber med å sette slep på bulkskipet Melinda. Foto:Kystvakten

Fartøyet Melinda på 190 meter mistet styringen og kom i drift 30 nautiske mil nordvest av Andøya med 23 personer og mye bunkers om bord. Det som kunne blitt en alvorlig hendelse ble avverget ved hjelp av god beredskap og god samhandling.

«Bulkskipet MELINDA på 190 meter har problemer med styremaskinen og er i drift i retning sørøst mot Andøya.»

Det var situasjonen Kystverkets sjøtrafikksentralen i Vardø (NOR VTS) fanget opp, og meldte videre til Kystverkets vaktlag for miljøberedskap rundt klokken 17 mandag. Fartøyet hadde 23 personer om bord og betydelige mengder drivstoff.

Kystverkets drivbaneberegninger viste at det var reell fare for at bulkskipet kunne drive i land. Hvordan avverge at det drivende fartøyet treffer kysten? I tiden da hendelsen oppstod var det nordvest stiv kuling og fem meter bølgehøyde. Men det var ventet verre vær utover kvelden og natta.

- Her var det viktig å få på plass slepekraft som kan holde fartøyet fra å drive ukontrollert, forteller vaktleder i Kystverkets vaktlag for miljøberedskap, Jan Pedersen.

Målet var å få kontroll på skipet og bidra til å unngå at fartøyet grunnstøtte; med de miljømessige konsekvenser det vil kunne medføre.

Sjøtrafikksentralen i Vardø overvåker tankskip og andre risikoskip som følger seilingsledene utenfor norskekysten. Dette gjør de for å forebygge uønskede hendelser og bistå brobesetningen i gode valg. Derfor var det hit Melinda-besetningen meldte fra da de fikk problemer. Vakthavende for trafikklederne ved sjøtrafikksentralen, Ole Petter Husøy, ba KV Harstad om å gå til stedet. KV Harstad var da 3-4 timer unna. Fartøyets rederi rekvirerte også den private taubåten Borg Parat fra Tromsø.  

- I slike situasjoner er det viktig å ha en god oversikt over tilgjengelige ressurser. Slik at vi kan ta raske og gode valg for å avhjelpe situasjonen på en best mulig måte, kommenterer Husøy ved Vardø sjøtrafikksentral.

- Det har vi gjennom BarentsWatch-tjenesten Felles ressursregister, sier Husøy.

Den statlige slepeberedskapen styres fra Vardø sjøtrafikksentral. Mens Kystvakten utøver den operative delen. Da Kystvaktskipet KV Harstad ankom Melinda kl 22 hadde mannskapet greid å få i gang noe fremdrift på maskinen. De var foreløpig utenfor 12-mils grensen. Maskinreparasjoner pågikk på spreng. Roret var låst, noe som gjorde styring utfordrende.

Kystverkets vaktlag for miljøberedskap overvåket situasjonen sammen med NOR VTS, og NOR VTS hadde løpende kontakt med KV Harstad, kapteinen på Melinda og rederiet vedrørende behov for å koble opp slep. NOR VTS koordinerte også med Hovedredningssentralen, men det var gjennom hendelsen ikke fare for liv og helse.

- Mannskapet på Melinda lyktes ikke med å utrette feilene. Og med dårligere vær i vente, kunne vi ikke ta sjansen på å ha skipet i ukontrollert drift, forteller vakthavende Husøy.

- Vi måtte sikre fartøyet med sleper før værvinduet lukket seg og forholdene ville gjøre det umulig å få til slep.

Ca. kl. 0040 lyktes KV Harstad å få om bord slep på Melinda, og startet å slepe fartøyet i retning Andfjorden. Senere på natten ankom også slepebåten Borg Parat fra Tromsø, men værforholdene var så dårlig at de først fikk koblet opp da de kom til smulere farvann. Sammen har de gjennom natta med få knops fart slept bulkskipet forsiktig gjennom sørvest liten storm – for ikke å miste slepet. Melinda og fartøyets mannskap er utenfor fare.

Losoldermann i Nordland har godkjent slepet og anvist ankringsplass i Andfjorden. Slepet pågår fortsatt. Slepet tok om bord los kl 14, for å trygge navigasjonen av det 190 meter lange fartøyet inn mot ankringspunktet. De beregner å være ferdig, trygt ankret rundt kl. 17.

Oppdatering kl 17:15 tirsdag 18.01:
Los sikret seilasen inn til ankerplassen, i dialog med NOR VTS. Losen sørget også for viktig kommunikasjonen mellom skipet og sleperesursene i ankringsoperasjonen. Fartøyet er nå trygt ankret. 

- Det har vært en utfordrende operasjon værmessig, men dette er et nydelig eksempel på hvordan noen av våre forebyggende virkemidler er ment å fungere.
Direktør for Navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket, Arve Dimmen.

- Dette viser hvor kraftig kombinasjonen av IMOs (FNs maritime organisasjon) rutetiltak, overvåkning og kontroll fra Vardø sjøtrafikksentral og en velfungerende slepeberedskap er når disse virker sammen. Den veldig gode samhandlingen både med vårt eget miljøberedskaps-vaktlag, Kystvakten og Hovedredningssentralen (HRS) ble understøttet av bruk av BarentsWatch som aksjonsstøttesystem, sier Dimmen.

Kapteinen på Belinda er takknemlig for bistanden som ble gitt, og at hendelsen endte godt. Både han og Kystverket berømmer KV Harstad for god kommunikasjon og profesjonalitet.

FaktaKV Harstad sleper bulkskipet Melinda til ankring 1801 2022

Fra KV Harstad i morgentimene - sleper Melinda inn Andfjorden. Tug «Borg Parat» følger slepet. (Foto: Kystvakten)

Involverte:
Melindas mannskap
Melindas rederi
Privat taubåt Borg Parat
Kystvaktskipet KV Harstad
Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø (NOR VTS)
Kystverkets miljøberedskapsvakt
Kystverkets lostjeneste, ved Losoldermann i Nordland
Hovedredningssentralen (HRS)

Til toppen