Hopp direkte til innhold

Om sjøtrafikksentraltjenesten

Sjøtrafikksentraltjenesten – Vessel Traffic Service (VTS) – er en internasjonalt standardisert tjeneste som i Norge er driftet av Kystverket for å bidra til sikker og effektiv navigasjon og verne om miljøet i kystsonen.

Kystverket har fem sjøtrafikksentraler som informerer, organiserer og overvåker skipstrafikken i definerte tjenesteområder langs kysten. Sjøtrafikksentralene er et risikoreduserende tiltak for å forebygge uønskede trafikksituasjoner i definerte risikoområder med stor trafikktetthet og der det er en større andel av trafikk med farlig og/eller forurensende last. 

Den norske sjøtrafikksentraltjenesten bygger på nasjonalt regelverk, internasjonalt regelverk fra FNs sjøfartsorganisasjon IMO, og standarder fra den internasjonale maritime organisasjonen IALA.

 

Til toppen