Hopp direkte til innhold

Endringer i seilingsmønster ved Måløybrua i 2021

Statens vegvesen utfører nødvendig vedlikeholdsarbeid på Måløybrua i Kinn kommune i 2020-2021. Seilingshøyden vil i perioder være lavere enn normalt. Arbeidet blir ferdigstilt 3. november 2021.

Vakttelefon for sjøfarende (tjenesten avsluttes 4. november 2021):
Telefon: 919 08 552
Radio: VHF kanal 16

Kinn sjøtrafikksentraltjeneste (VTS) vil fra 4. november 2021 overvåke og organisere skipstrafikken i området i samsvar med § 13 i havne- og farvannsloven. Kinn VTS er tilgjengelig på VHF arbeidskanal 18.

See English version here

 

Dette gjelder fra og med 3. november 2021:

Dette gjelder for hele vedlikeholdsperioden fra 31. juli 2020 til 3. november 2021:

  • Sjøfarende som planlegger seilas i området oppfordres til å:
    • lytte aktivt på VHF kanal 16
    • vise ekstra aktsomhet under seilas i området
    • følge Kystverket på www.facebook.com/Maaloybrua for viktige oppdateringer om arbeidet og seilingsmønster.
  • Endringer om redusert seilingshøyde i østre og vestre seilingsløp er publisert i Etterretning for Sjøfarende (EFS).
Til toppen