Hopp direkte til innhold

Endring i utsendelse av navigasjonsvarsler og værvarsler i Arktis fra 1. januar 2024

Skip med første generasjons Inmarsat C-terminaler vil fra 1. januar 2024 ikke lenger motta navigasjons- og værvarsler adressert til de arktiske områdene NAVAREA 19 og METAREA 19.

Endringen skjer på bakgrunn av at FNs sjøfartsorganisasjon IMO foreslår å harmonisere utsending av navigasjons- og værvarsler globalt.

‒ Fra 1.januar 2024 vil derfor Kystverket og Meteorologisk Institutt endre på måten vi sender ut navigasjons- og værvarsler på via satellitt-tjenesten Inmarsat SafetyNET. Dette vil kun ha innvirkning på eldre, første generasjons Inmarsat C-terminaler, forklarer seniorrådgiver i Kystverket, Trond Ski.

Kystverket og Meteorologisk Institutt vil gjennom hele 2023 informere om den planlagte endringen både i Etterretning for Sjøfarende og gjennom satellittmeldinger til NAV-/METAREA 19. Det vil også bli sendt ut test varsler for at fartøy skal kunne sjekke om de kan motta direkte adresserte varsler eller ikke.

Om NAVAREA 19 / METAREA 19

  • Kystverket og Meteorologisk Institutt har siden 2010 sendt navigasjons- og værvarsler via satellitt til Norskehavet, Barentshavet og Grønlandshavet ‒ som inngår i NAVAREA 19 (navigasjonsvarsler) og METAREA 19 (værvarsler). Disse områdene strekker seg fra norskekysten i sør til Nordpolen i nord, fra kysten av Grønland i vest til grensen mot Russland i øst.
  • I 2010 var det fremdeles enkelte første generasjons Inmarsat C terminaler i bruk om bord i skip. Dette var terminaler med programvare som ikke kunne oppdateres. Opprettelsen av de nye arktiske områdene kunne derfor ikke programmeres inn i disse terminalene, heller ikke «adressen» til områdene.
  • Varslingstjenesten er en del av det globale nød- og sikkerhetssystemet GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) etablert av FNs maritime sjøfartsorganisasjon IMO (International Maritime Organization). Opprinnelig fantes det 16 slike områder for navigasjons- og værvarsling globalt. I 2010 ble tjenesten utvidet med ytterligere fem områder for å dekke arktiske farvann, heriblant NAV-/METAREA 19.

Kontakt

Seniorrådgiver

Trond Ski /

Relevante tema

Til toppen