Hopp direkte til innhold

Endringer i rutetiltakene i norsk økonomisk sone

FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) har godkjent endringer i rutetiltakene i norsk økonomisk sone fra 1. juni 2021, gjeldende fra kl. 00:00 UTC.

Formålet med endringen er å optimalisere effekten av rutetiltakene, og harmonisere dem slik at alle trafikkseparasjonssystemer i norsk økonomisk sone gjelder for like skipskategorier.

Endringene inkluderer også to nye trafikkseparasjonssystemer med tilhørende anbefalte ruter mellom de eksisterende trafikkseparasjonssystemer og de nye.

I tillegg slås dagens tre rutetiltak sammen til ett rutetiltak, kalt ”Off the Coast of Norway”.

Se mer informasjon

Til toppen