Hopp direkte til innhold

Forslag til ny fartsforskrift på høring

Ny fartsforskrift for nyttefartøy. Foto: Rune Larsen/Kystverket
Møtende trafikk i Jøssingfjorden. Foto: Rune Larsen

Fra januar 2022 oppheves dagens lokale fartsforskrifter på sjøen. Det betyr at det må gis nye forskrifter om regulering av fart. Kystverket sender nå forslag til ny statlig fartsforskrift ut på høring.

I januar 2022 oppheves rundt 125 fartsforskrifter i 95 kommuner. Kystverket og kommunene må derfor gi nye fartsforskrifter.

  • Kystverket kan gi fartsforskrifter for både fritidsfartøy og næringsfartøy i hovedled og biled, og for næringsfartøy i kommunens sjøområde
  • Kommunene kan kun gi fartsforskrifter for fritidsfartøy i sitt eget sjøområde

Med fritidsfartøy menes fartøy som har en største lengde på inntil 24 meter, og som ikke brukes i næringsvirksomhet.

Fartsgrenser for nærings- og fritidsfartøy 

Det som Kystverket nå sender på høring, er forslag til forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen. For å få informasjon om kommunale fartsgrenser for fritidsfartøy i kommunenes sjøområde, så må kommunene kontaktes direkte.

Viderefører fartsgrenser

Kystverket sitt forslag tar utgangspunkt i dagens fartsforskrifter, og vi foreslår å videreføre helt eller delvis deler av dagens kommunale fartsgrenser. Det betyr at Kystverket foreslår fartsgrenser for næringsfartøy og/eller fritidsfartøy i statlige hoved- og bileder, og fartsgrenser for næringsfartøy i kommunens sjøområde.

Forslår én statlig forskrift

Kystverket foreslår at det gis én statlig forskrift om fart på sjøen, i stedet for én for hvert område eller kommune slik det er i dag. Dette vil gjøre det lettere å få oversikt over hvilke fartsgrenser som gjelder. Forskriften har ett kapittel for hvert fylke og en paragraf for hver kommune.

Fartsgrensene i forskriftsforslaget vil gjelde ved siden av eventuelle kommunale fartsforskrifter.

Les høring og send dine høringsinnspill her. Høringsfristen er 3. desember.

illustrasjon av myndighetsfordeling av hoved og biled.png

Illustrasjon av myndighetsfordelingen. Hvor hoved- og biled går, fremgår her.
Kilde: Lovdata 

KONTAKT:
Seniorrådgiver Kristin Frotvedt
+47 70 23 11 07 /

 

Til toppen