Hopp direkte til innhold

Høring: Forslag til forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen

Kystverket sender på høring forslag til forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen etter havne- og farvannsloven § 7.

Saksnummer: 2021/8204

1. januar 2022 oppheves rundt 125 fartsforskrifter i 95 kommuner som er gitt av kommunene etter tidligere havne- og farvannslov. Kystverket og kommunene må derfor gi nye fartsforskrifter dersom det fortsatt skal være fartsgrenser på sjøen i tillegg til de som følger av den generelle fartsforskriften.

Det Kystverket nå sender på høring, er forslag til forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen etter havne- og farvannsloven. For å få informasjon om kommunale fartsgrenser for fritidsfartøy i kommunenes sjøområde, så må kommunene kontaktes direkte.

• Høring av forslag til forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen

• Høringsnotat

Kystverket sitt forslag tar utgangspunkt i dagens fartsforskrifter. Vi foreslår å videreføre helt eller delvis deler av dagens kommunale fartsgrenser. Det betyr at vi foreslår fartsgrenser for næringsfartøy og/eller fritidsfartøy i statlige hoved- og bileder, og fartsgrenser for næringsfartøy i kommunens sjøområde.

I forbindelse med pågående revisjon av farledsforskriften, så foreslår vi å endre leden i noen tilfeller hvor det kan føre til at Kystverket ikke behøver å gi statlig fartsforskrift for det aktuelle området. Forslaget til disse endringene er på høring, se https://www.kystverket.no/regelverk/horinger/

Høringsfristen er  3. desember 2021.

Send gjerne merknader til forslaget via skjemaet nederst på denne siden.  

Eventuelt kan man sende merknader på e-post til post@kystverket.no eller per post til Kystverket, Postboks 1502, 6025 Ålesund. Vennligst merk svaret med vår referanse 2021/8204.

 

Kontaktperson:

Kristin Frotvedt, seniorrådgiver, telefon 70231170, kristin.frotvedt@kystverket.no.

Det er STENGT for innsending av innspill.

Til toppen