Hopp direkte til innhold

Internasjonalt samarbeid om autonome skipsoperasjoner

Fra paneldiskusjonene under årets internasjonale Autonomy Summit. (Foto: Sjøfartsdirektoratet, Inger Røsand)

Autonome skipsoperasjoner stod på agendaen da den tredje internasjonale Autonomy Summit ble arrangert i dag. Fagfolk fra næringsliv og myndigheter fra flere verdensdeler deltok for å diskutere status og veien videre i arbeidet med å iverksette autonome løsninger for sikker, grønn og effektiv sjøtransport.

Målet med arrangementet er å bidra til at næringslivsledere kan forstå muligheter og begrensninger, og forberede en fremtid der de kan utforske effektene av globale trender, og hvordan autonome skipsoperasjoner kan skape trygg og nyttig vekst.

Regelverk og autonomi
Siden det ikke er tatt høyde for autonome skipsoperasjoner i nasjonalt og internasjonalt regelverk tidligere, er det viktig at arbeidet med å utvikle slikt regelverk sees i sammenheng. Sjøfartsdirektoratet og Kystverket representerer Norge i dette arbeidet. Temaet hadde en naturlig plass på agendaen. Nasjonale rammer utvikles stadig, mens internasjonalt regelverk er en større prosess som naturlig tar noe mer tid.

Privat og offentlig samarbeid
Næringslivet i inn- og utland kom med sine blikk på hvilke muligheter de ser innen autonomi sett med dagens øyne. Norske aktører er godt representert i det tverrfaglige forumet Norsk Forum for Autonome Skip – et nyttig forum som gir kommersielle aktører både innen frakt, innen teknologi og innen båtbygging en unik mulighet til å dele og samarbeide på tvers.

Nye muligheter
Teknologien bak autonome skipsoperasjoner åpner for nullutslipp og grønnere skipsfart. Dette sto også på agendaen under den internasjonale fagsamlingen. Her ser man på nye forretningsmodeller og forsyningskjeder.

Sjø og land
Et annen viktig tema som var oppe til behandling var hvordan innpasse autonome skipsoperasjoner til sjøs med landsida – styring og kontroll av de konkrete operasjonene, sjøtrafikkovervåkning, samarbeid med havn med mer. Her er det naturlig å skape et intelligent maritimt transportsystem. Også det bør gjøres gjennom internasjonalt samarbeid for standardiserte løsninger.

Den internasjonale fagkonferansen ble avholdt i forbindelse med fagmessen Nor-shipping, og er et samarbeid mellom NFAS, Sintef, EU-kommisjonen og Nor-Shipping 2022.

- En viktig og nyttig begivenhet, som bekrefter at vi er på rett vei med utviklingen og implementeringen av mer autonomi i sjøtransporten, kommenterer Kystverkets styrerepresentant i NFAS, Trond Langemyr.

 

Film om Norges arbeid med utvikling og iverksetting av autonome skipsoperasjoner: 

Til toppen