Hopp direkte til innhold

Inviterer til leverandørkonferanse om Litus-fyrlyktene

Foto: Wirestock/AdobeStock

Kystverket jakter gode innspill til forbedringer av fyrlyktene Litus Lux og Litus Mini, når en ny rammeavtale for lyktene straks skal konkurranseutsettes.

Litus er navigasjonsmerker med dagmerkefunksjon som de senere år er tatt i bruk i farleia langs norskekysten. Litus ivaretar de internasjonale normene satt av IALA International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities til både dagmerkefunksjon og nattmerkefunksjon.

– Dette er fyrlykter som har blitt gradvis utviklet og forbedret gjennom de siste årene. Fokuset har vært å skape moderne navigasjonsinnretninger som enda bedre ivaretar HMS-behovene, har høyere driftssikkerhet, lettere vedlikehold og lenger levetid, forklarer Guttorm Tomren i Kystverket.

Nå skal Kystverket gjennomføre en anskaffelsesprosess for en ny rammeavtale på Litus.

– Før vi utformer konkurransegrunnlaget og kunngjør konkurransen, ønsker vi å invitere potensielle leverandører til en leverandørkonferanse, med mulighet til 1-til-1-møter i dagene etter konferansen. Dette gjør vi fordi vi ønsker innspill fra leverandørmarkedet om hva som kan være gode forbedringer av lyktene og gjerne også innspill til forbedringer i produksjonsprosessen for lyktene. Vi ønsker å utvikle disse lyktene til å bli best mulig, og samtidig beholde en lav driftskostnad. Litus får gode skussmål fra brukerne, samt at de bidrar til at Kystverket klarer å holde et høyt nivå på sjøsikkerheten – og det er tross alt det viktigste, sier Guttorm Tomren i Kystverket.

Leverandørkonferansen blir arrangert 4. mai på Radisson SAS Gardermoen, klokken 0900–1300.

Påmelding til konferansen sendes per epost til så snart som mulig og senest 27. april. Eposten må merkes med «Påmelding leverandørkonferanse - 2023/1433». Oppgi antall personer i påmeldingen og om dere ønsker 1-til-1-møte i etterkant av konferansen eller i påfølgende uke.

Det er knappe 2000 fyrlykter langs norskekysten. De aller fleste er satt opp for å gi lys i...

Fag Publisert Oppdatert
Til toppen