Hopp direkte til innhold

Kystverkets rapport om testsenter i Fiskebøl er klar

I sommer fikk Kystverket i oppdrag å utrede et konkret alternativ for nytt testsenter for testing, øving og teknologiutvikling for å bekjempe akutt forurensning på Fiskebøl i Hadsel kommune i Nordland. Nå er Kystverkets rapport klar.

I 2020 ble det gjort en konseptvalgutredning for et nytt testsenter i Fiskebøl, for bekjempelse av akutt forurensning. Sommeren 2021 fikk Kystverket i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utrede et av alternativene som ble lagt frem i denne utredningen. Denne rapporten er nå klar.

I denne rapporten har vi gått mer i detalj i planleggingen av et senter for testing, øving og teknologiutvikling for bekjempelse av akutt forurensning. Oppdraget har vært å gi et spesifisert kostnadsanslag, samt en plan for gjennomføring og styring av prosjektet.

Foreslår flytting 

Det er tenkt at det nye senteres blant annet skal bestå av innendørs testhall for simulering av isfylte farvann og strand, dispergeringsbasseng og basseng for brenning av olje på vann, fire basseng med strender, og administrasjons- og lagerbygninger. Kystverkets rapport skal brukes som grunnlag for den videre utredningen om testsenteret.

- Prosjektet har nå blitt lang mer konkretisert og mange positive  endringer er innarbeidet. Viktig er blant annet at hele anlegget, i overenstemmelse med kommunen, foreslås flyttet og  legges på fjellgrunn og at test- og øvingsbassenger sprenges ned. Dette gjør drift og vedlikehold enklere og vil minimere faren for at forurensning skal kunne nå ut i fjorden. Vi avventer nå spent hvordan dette prosjektet skal føres videre, sier direktør for miljøberedskap i Kystverket, Hans-Petter Mortensholm.

Rapporten tar for seg hvor senteres bør ligge, hvordan det bør utformes, en revidert kostnadsanalyse samt en vurdering av markedsinteressen for anlegget.

Du kan laste ned rapporten nederst på denne siden.

Last ned rapporten

Test- og treningssenter for beredskap mot akutt forurensning på Fiskebøl - konkretisering og optimalisering

Last ned

Rapport fra november 2021.

Rapport Publisert Oppdatert
Til toppen