Hopp direkte til innhold

Oppfordrer til å holde avstand

I småbåtsesongen kan det oppstå farlige situasjoner mellom småbåter og store nyttefartøy

Småbåtsesongen er godt i gang og særlig sjøområder i Sør-Norge fylles av fritidsbåter. Langs hele kysten ferdes små fritidsbåter ofte i samme leia som store ferger, cruiseskip og annen næringstrafikk. Ikke sjelden oppstår det farlige situasjoner. En kollisjon kan få svært alvorlige utfall. Kystverket kommer derfor med ett viktig råd.

Stadig flere skaffer seg fritidsbåt for å nyte sjølivet i sommersesongen. Selv om det på landsida er strenge krav til teoretisk og praktisk kunnskap for sjåfører, er bildet et annet på sjøen. Det bærer sommertrafikken preg av, kan Kystverket bekrefte. Trafikklederne ved våre sjøtrafikksentraler overvåker sjøferdselen i områder med mye trafikk og høy risiko hele døgnet, hele året. Trafikklederne som overvåker Oslofjorden kan bekrefte at det stadig oppstår farlige situasjoner der fritidsbåter er involvert.

‒ Det kan se ut som det er mange med lite båterfaring som står ved roret om sommeren, kommenterer leder for sjøtrafikksentralen for Oslofjorden, Paul Willy Paulsen.
26. mai gikk det for eksempel nesten galt da bilfergen «Color Fantasy» skulle passere en fritidsbåt ved Hvitsten i Oslofjorden.


Større skip krever annen navigering

Også Kystverkets loser, som yter navigasjonsassistanse til fartøy på 70 meter eller mer og passasjerfartøy på 50 meter, ser trenden.

‒ Et stort skip bruker fire til fem ganger sin egen skipslengde til å kunne stoppe, kommenterer losoldermann for Oslofjorden, Elise Rusten.

‒ Å svinge unna tar også betraktelig mer tid og plass enn det småbåtførerne tror. Eller at de store fartøyene ikke har mulighet til å svinge unna grunne dypgående. Det er det dessverre mange småbåtførere som ikke tar med i beregningene når navigerer.

Direktør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket, Arve Dimmen, kan bekrefte:
– Hvert år får vi inn flere meldinger om nærsituasjoner mellom fritidsbåter og større fartøy fra våre loser og trafikkledere. En slik kollisjon kan åpenbart få dødelig utgang for de som er om bord i fritidsbåten, sier han.

Ifølge Dimmen er det lett å undervurdere farten som større fartøy har og tro at man har bedre tid enn man har for å komme seg unna. Det er også slik at det blir en blindsone rett foran større fartøy, som er avhengig av blant annet hvor broen er plassert – ting som småbåtførerne gjerne ikke er klare over.

Artikkelen fortsetter under bildet

Oslofjorden sjøtrafikksentral_Kystverket_foto Torstein Gamst_Pixlight foto_lite.jpg
Kystverkets sjøtrafikksentral i Horten overvåker skipstrafikken i Oslofjorden døgnet rundt. (Foto Torstein Gamst / Pixlight.) 

Sjøveisregel 44 - Hold avstand!

Kystverket har som hovedoppgave å jobbe for å forhindre at uønskede hendelser skjer på sjøen. Derfor er vårt budskap til småbåtførerne:

‒ Det viktigste du kan gjøre for å forhindre farlige situasjoner, er å holde god avstand til større fartøy.

Særlig når det er dårlig sikt og dårlig vær. Reglene som er aller viktigst å kjenne godt er Sjøveisreglene.
‒ Her handler det rett og slett om «vikeplikt» og å holde av veien, understreker losoldermann Rusten.
‒ Og ønsker du å se et stort fartøy på kloss hold: bruk kikkert!

Lederen for trafikksentralen for Oslofjorden supplerer:
‒ Om det er noe du lurer på, for eksempel om du skal krysse Oslofjorden der det går store ferger og cruiseskip, ring gjerne sjøtrafikksentralen vår. Oslofjorden VTS, som den heter, nås på VHF-kanal 18 og 19, eller på telefon 33 03 49 53.

Artikkelen fortsetter under bildet

losing_Hans-Alexander Nesse_lite.jpg
Losene erfarer at det ofte kan oppstå farlige situasjoner mellom fritidsbåter og nyttetrafikken, særlig i sommersesongen. (Foto: Hans Alexander Nesse)

 

Egne småbåtleder

Kystverket har ansvar for at sjøtrafikken kan ferdes sikkert i faste leder. Småbåtene kan ferdes på grunnere farvann som ligger utenfor dette. Noen steder, hvor farvannet gjør dette mulig, har vi lagt spesielt til rette for egne småbåtleder. For eksempel her på Sørlandet (video)

Ellers oppfordrer vi generelt fritidsfartøyer til å bruke farledene, disse er godt merket, så lenge en tar hensyn til nyttetrafikken. Dersom en ferdes i egne småbåtleder må en tilpasse farten sin gjeldende regler og andre fritidsfartøyer i leden, særlig de «myke trafikantene» som padlere og badende.

 

Hva er fartsgrensene der du ferdes?

Både Kystverket og kommunene har gitt nye fartsgrenser til sjøs. Dette plikter alle sjøfarende å sette seg inn i før de setter seg bak roret. Reglene finner du lettest via appen «BåtFart. Den forteller deg fartsgrensen der du er, og varsler deg dersom du kjører for fort. Appen er gratis, fri for reklame og har ingen sporing tilbake.

Mer nyttig informasjon til småbåtførere

de tre som utaler seg_lite.jpg

Fra venstre: sjøtrafikksentralsjef Paul Willy Paulsen, losoldermann Elise Rusten og avdelingsdirektør for Navigasjonsteknologi og maritime tjenester Arve Dimmen. 

Kontakt

Avdelingsdirektør

Arve Dimmen /

Kontakt

Losoldermann

Elise Rusten /

Kontakt

Sjøtrafikksentralsjef

Paul Willy Paulsen /
Til toppen