Hopp direkte til innhold

Seilingsruter for tryggere og mer effektiv seilas

Routeinfo.no tilbyr digitale seilingsruter som er kvalitetssikret for fartøy opp til 150 meters lengde og ni meters dypgang, med enkelte unntak. Bildet viser et representativt fartøy som her er på vei gjennom Karmsundet utenfor Haugesund.
Foto: Kystverket/Appex

Med 78 nye digitale seilingsruter for Troms og Finnmark er Kystverkets digitale rutetjeneste routeinfo.no nå blitt landsdekkende med over 600 digitale seilingsruter for navigasjon til alle større norske havner, fra Halden til Kirkenes. Tjenesten skal støtte navigatører under ruteplanlegging av seilaser.

Fra routeinfo.no kan navigatører gratis laste ned kvalitetssikrede seilingsruter for navigasjon og annen viktig informasjon relatert til seilasen. Tjenesten er utviklet for å gjøre navigatørens ruteplanlegging enklere og mindre tidkrevende, og redusere risikoen for uheldige rutevalg. På sikt vil tjenesten også tilby kvalitetssikrede seilingsruter for Svalbard.

De over 600 seilingsrutene er kvalitetssikret av Kystverkets lostjeneste, sjøtrafikksentraltjeneste, fyr- og merketjeneste og farledsbevisenhet. De er også kontrollert av Kartverkets Sjødivisjon opp mot dybdedata.

For å redusere risikoen for uheldige møtesituasjoner mellom fartøy er rutene i størst mulig grad skilt fra motgående retning. Slike trafikksituasjoner er i dag er en utfordring på spesielt trange og uoversiktlige strekninger.

‒ Hovedformålet med tjenesten er å redusere antall skipsulykker. Vi ønsker færre grunnstøtinger og uheldige møtesituasjoner til sjøs. Derfor ønsker vi at fartøyene skal seile styrbord, og ikke samme rute på inn- og utseiling, sier prosjektleder og senioringeniør John Morten Klingsheim i avdeling for navigasjonsteknologi og losforvaltning i Kystverket.

Har samlet ulik informasjon i én digital tjeneste

Fra routeinfo.no kan navigatører laste ned seilingsruter direkte inn i kartsystemet om bord på alle nyttefartøy som støtter 2015-standarden for kartsystemer. Ruten blir en referanserute for planleggingen av seilas, men må tilpasses fartøyet og seilasen. Rutene er kvalitetssikret for fartøy opp til 150 meters lengde og ni meters dypgang, med enkelte unntak.

Kartillustrasjon

Kystverket har samlet ulik informasjon om seilasen i én digital tjeneste. Dette er informasjon som i dag ligger spredt i ulike kart og publikasjoner. Routeinfo.no gir tilgang til:

 • lokale forskrifter om blant annet møteforbud på trange strekninger og sikt- og størrelsesbegrensninger for fartøy,
 • kai- og havneplasseringer,
 • seilingsdistanser,
 • VHF-kanaler for kommunikasjon i risikoområder der Kystverkets sjøtrafikksentraler overvåker og organiserer skipstrafikk.

Kan gi flere positive effekter

Klingsheim peker på flere mulige positive effekter, deriblant en tidsbesparende gevinst.

‒ Foreløpige undersøkelser viser at navigatører kan spare 20–30 prosent i tid på ruteplanlegging ved å bruke vår tjeneste, og da inkludert at navigatører selvfølgelig skal gjøre seg kjent med informasjonen ellers i kartmaskinen på båten før de legger fra kai.

I tillegg kan det gi en miljøgevinst, fordi navigatører på bakgrunn av rutene kan beregne estimert ankomsttid og derved redusere sitt drivstoff-forbruk – såkalt just-in-time arrival. Dette er spesielt aktuelt for fartøy som bestiller los og som gjerne har begrenset kunnskap om ruten fram til aktuell havn og kai.

Erfaringer så langt viser at tjenesten også kan bidra til bedre samhandling mellom fartøy og Kystverkets lostjeneste og sjøtrafikksentraltjeneste.

Et forebyggende tiltak

I Sjøsikkerhetsanalysen 2014 er deling av seilingsruter og ruteinformasjon utpekt som et viktig tiltak for å:

 • redusere kompleksiteten av arbeidsoppgaver for bromannskaper,
 • bidra til å gjøre trafikkbildet mer forutsigbart og enklere å forstå,
 • redusere risikoen for feilhandling eller feilvurdering.

Den digitale rutetjenesten routeinfo.no er et ledd i Kystverkets effektivisering og digitalisering av maritime tjenester. 

‒ Vi jobber for å gi alle til sjøs effektiv tilgang på rett informasjon. Bruk av digitale seilingsruter langs kysten vil styrke og forenkle samhandlingen mellom skip og Kystverkets lostjeneste og sjøtrafikksentraler. Dette er i tråd med den internasjonale e-navigasjonsstrategien, der forenkling og effektivisering av informasjonsflyten mellom skip og myndigheter er et viktig tiltak, sier direktør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket, Arve Dimmen.

‒ Med et godt samarbeid med Kartverket, Meteorologisk institutt og andre som har ansvar for navigasjonstjenester, inkludert den maritime klyngen vi har i Norge, tror vi tjenesten er et riktig steg på veien videre i vårt felles arbeid for sikker, effektiv og bærekraftig sjøtransport, påpeker Dimmen.

Fakta om routeinfo.no

 • Rutetjenesten inneholder digitale grensesnitt som gjør det mulig å integrere og videreutvikle rutene i andre kommersielle og ikke-kommersielle navigasjonstjenester ‒ basert på lisens for åpne data (NLOD).
 • Siden første seilingsrutene ble lansert i Oslofjorden i 2018, har Kystverket jobbet for å integrere rutene i andre digitale støtteverktøy som brukes om bord i fartøy og av myndigheter som samhandler med skipsfarten.
 • I dag er de kvalitetssikrede digitale seilingsrutene tilgjengelige i lostjenestens støtteverktøy, Njord Pilot, og i skipsrapporteringssystemet SafeSeaNet. Rutene er også tilgjengelig gjennom PRIMAR, Kartverkets abonnementstjeneste for elektroniske sjøkart, og vil etterhvert også gjøres tilgjengelig i flere navigasjonsløsninger. 
 • I routeinfo.no kan navigatører enkelt hente seilingsruter fra routeinfo.no ved å søke på en havn, klikke i kartet, eller laste ned en pakke med alle seilingsrutene.
 • Seilingsrutene er delt inn i fire kategorier: Inngående seilas, utgående seilas, mellom havner og kystseilas.
 • Integrasjon av digitale seilingsruter og elektroniske sjøkart er i tråd med maritim ITS og e-navigasjon; globale rammeverk som fronter digitalisering og automatisert utveksling av informasjon mellom skip og myndigheter.

Les mer om digitale seilingsruter på kystverket.no/routeinfo

Se infoflyer (norsk/engelsk)

 

Se vår videopresentasjon av Kystverkets digitale rutetjeneste routeinfo.no, tjenesten som støtter navigatører under ruteplanlegging og bidrar til tryggere og enklere seilas langs norskekysten. Takk til Norwest Ship Management og Solstad Offshore for deres bistand i denne filmproduksjonen. ©Kystverket/Appex Publisert

Kontakt

Senioringeniør

John-Morten Klingsheim /
Til toppen