Hopp direkte til innhold

Skipsvraket Nordvard tømmes for olje

Krigsvraket Nordvard
Krigsvraket Nordvard, blått område viser hvor det ble lokalisert oljelekkasjer.

Det pågår nå tømming av oljeprodukter fra skipsvraket Nordvard som ligger på bunnen i Mossesundet. I den forbindelse kan det komme noe oljesøl på vannet.

I forbindelse med arbeidet kan det komme noe oljesøl opp til overflaten, og kommunen fraråder bading når det er synlig olje på vannet. Kommunen setter opp skilt ved badeplasser.

Kystverket har, sammen med sin samarbeidspartner Subsea partner, startet arbeidet med å stoppe oljelekkasjen fra Nordvard, samt fjerne så mye som mulig av de resterende oljeproduktene fra skipsvraket.

Arbeidet vil pågå noen uker, og skal etter planen være ferdig innen 15. juni.

Informasjonsmøte

Tirsdag 25. april ble det avholdt informasjonsmøte i regi av Moss kommune og Kystverket. 

For mange fra Moss og området rundt er skipsvraket Nordvard, som ligger på bunnen i Mossesundet, godt kjent. Skipet ligger rundt 200 meter utenfor munningen av Mosseleva og olje lekker nå fra vraket. Skipet var opprinnelig et tysk forsyningsskip til ubåtflåten, og ble bombet under andre verdenskrig.

Siden 25. august 2022 har det ligget lenser som fanger opp oljen rundt skipet, men nå skal det igangsettes et omfattende arbeid med å tømme vraket for resterende oljeprodukter. Målet er både å stoppe lekkasjen, og finne en mer varig løsning på problemet. 

På informasjonsmøtet fikk tilhørere vite mer om skipsvraket, håndteringen av oljeutslippene det siste halve året og videre planer for tømming av resterende oljeprodukter.

Nordvard er et skipsvrak som ligger på bunnen i Mossesundet. Skipet var opprinnelig et tysk...

Fag Publisert Oppdatert
Til toppen