Hopp direkte til innhold

Tester sjømerking i et virtuelt farvann

Virtuelt bilde av passasjerskip under innseiling
Kystverket har tatt i bruk virtuell simulator til testing og kvalitetssikring av nye sjømerkeplaner.
Foto: Morild Interaktiv

Sjømerketjenesten har tatt i bruk Kystverkets digitale tvilling for virtuell testing og kvalitetssikring av merkeplaner. Simulatorverktøyet, som ble utviklet for lostjenesten i et forsknings- og utviklingsprosjekt, har åpnet for nye og innovative arbeidsmetoder i Kystverket.

Det var i forbindelse med et planlagt nymerkingsprosjekt på Sørvestlandet, at effekten av nye sjømerker nylig ble testet ut og kvalitetssikret av Kystverkets navigatører under en virtuell seilas. Vanligvis foregår denne type testing og kvalitetssikring ved bruk av sjøkart.

‒ Det digitale verktøyet gir oss en unik mulighet til å teste sjømerkenes plassering i terrenget i et realistisk miljø. Vi får en helt annen erfaring med hvordan sjømerkene fungerer i terrenget og hvordan de oppleves av navigatører som seiler, forklarer senioringeniør Frank Hettervik i avdeling for rederi, fyr og sjømerker i Kystverket.

Kystverkets digitale tvilling er en virtuell kopi av kystlinjen. Simulatorverktøyet er basert på VR-teknologi (virtual reality), og ble utviklet under pandemien for å støtte lostjenesten under øving av krevende oppdrag i forkant av seilaser. Verktøyet har i etterkant også vist seg å ha allsidig nytte for andre fagmiljøer i Kystverket, deriblant til uttesting av ulike maritime tjenester.

VR-testing av merkeplan-2.jpg

Testet ny merkeplan i virtuelt miljø: senioringeniør Frank Hettervik (foran) og overingeniør Stian Revheim Sund tok nylig i bruk Kystverket simulatorverktøy for å kvalitetssikre plasseringen av nye sjømerker under en virtuell seilas gjennom den aktuelle farleden. Foto: Kystverket/Anne Grethe Nilsen

‒ Den virtuelle simulatoren er et tilbud vi kan benytte oss av i planleggingen av sjømerketiltak. Min erfaring så langt er at dette er et verktøy som gir oss større fleksibilitet i måten vi tester merkeplanene våre på. Det gir oss blant annet muligheten til å teste sjømerking under seilaser med forskjellige typer fartøy og i ulike vær- og lysforhold, sier overingeniør Stian Revheim Sund i avdeling for rederi, fyr og sjømerker i Kystverket.

Innovasjon og digitalisering står høyt på agendaen i Kystverket, og det jobbes kontinuerlig med å ta i bruk ny teknologi i utviklingen av nye verktøy og tjenester. Formålet er å forenkle og effektivisere interne prosesser og maritime tjenester for å enda bedre tilrettelegge for sikrere, mer effektiv og bærekraftig sjøtransport.

‒ Verdien for den øvrige merketjenesten er at vi får et større og mer inkluderende miljø, der vi kan samhandle uavhengig av avdeling og hvor vi sitter i landet. Det vil forbedre kvaliteten på tjenesten og gi et enda større fokus på standardisering av merketjenesten, opplyser seksjonssjef Tatjana Eriksen i Kystverkets virksomhetsområde for for transport, havn og farled.

Relevante artikler

Kontakt

Senioringeniør

Frank Hettervik /
Til toppen