Hopp direkte til innhold

Utvider samarbeidet for utveksling av sjøsikkerhetsdata

På oppdrag fra den europeiske sjøsikkerhetsorganisasjonen EMSA, drifter Kystverket et internasjonalt datasenter som samler og koordinerer AIS-data om skipstrafikk i to av tre europeiske regioner. For å øke sjøsikkerheten blir AIS-data distribuert til land som grenser til disse sjøområdene. Nå blir også Frankrike og Belgia medlemmer i samarbeidet.

Kystverkets AIS-datasenter i Norge koordinerer utvekslingen av AIS-data mellom 17 land ‒ fra Frankrike i sør til land som grenser til Østersjøen. Det norske overvåkingssenteret inkluderer Nord-Atlanterhavet inkludert Barentshavet og Nordsjøen, og Østersjøen som er basert på HELCOM-samarbeidet (Helsingfors-kommisjonen).

Får nye samarbeidspartnere

Under et nylig møte i ekspertgruppen for regionene for Nordsjøen og Nord-Atlanterhavet, ble nye samarbeidsavtaler signert med Frankrike og Belgia. Disse bygger på tidligere avtaler som er inngått med flere av medlemmene, inkludert tjenestenivåavtalen mellom EMSA og Kystverket.

Ekspertgruppen består av representanter fra alle de ni samarbeidslandene som inngår i disse overvåkingsregionene. Landene møtes en gang i året for å diskutere tilgang til og utbytte av felles utveksling av AIS-data. I juni ble møtet gjennomført hos tyske myndigheter i Hamburg, der EMSA og den italienske kystvakten også var tilstede.

Samarbeidet om utveksling av AIS har mange fordeler. Ikke minst for søk- og redningstjenester.

‒ Vi jobber stadig for å utbedre både teknologien og samarbeidet oss imellom for å bedre sikkerheten for skip og miljø. Denne gangen utvekslet vi informasjon om status for innføring av nye maritime ITS og e-navigasjonstjenester som omfatter bruk av overvåkingssystemet AIS eller kommunikasjonssystemet VDES, forklarer avdelingsleder Jon Leon Ervik i Kystverket.

Økt sikkerhet for skip og miljø

AIS er et overvåkingssystem som viser skipsbevegelser i sanntid. Til enhver tid registrerer datasenteret AIS-data fra 17 000–19 000 skip. Disse dataene blir brukt av myndighetsaktører i de ulike landene til søk og redningsaksjoner, grensekontroll, avdekking av kriminalitet til sjøs, og trafikkplanlegging. VDES er den nye internasjonale løsningen for toveis kommunikasjon mellom myndigheter og skip, og blir et viktig supplement til AIS i årene fremover.

Formålet med det europeiske samarbeidet for utveksling av maritim informasjon er økt sjøsikkerhet ved hjelp av tidlig varsling, økt effektivitet under søk- og redningsaksjoner og mer effektiv gransking av ulykker til sjøs. Det internasjonale AIS-samarbeidet er basert på det europeiske STIRES-konseptet (SafeSeaNet Traffic Information Relay and Exchange System) som er etablert av EUs sjøsikkerhetsorganisasjon EMSA.

Kontakt

Avdelingsleder

Jon Leon Ervik /

Relevante tema

Til toppen