Hopp direkte til innhold

Forslag til statsbudsjett 2023: Viderefører rammene til Kystverket

Illustrasjonsfoto av Stortinget

Kystverkets oppdrag er å legge til rette for sikker, miljøvennlig og effektiv ferdsel i farleder og i norske havområder, og hindre og begrense miljøskade ved, eller ved fare for, akutt forurensing. Regjeringen foreslår å videreføre rammene til dette formålet.

– Forslaget til statsbudsjett for 2023 gjenspeiler at en effektiv og trygg sjøtransport er viktig for å legge til rette for næringsaktivitet langs hele kysten. I ei tid med stramme prioriteringer i offentlig pengebruk er det foreslått å videreføre rammene til Kystverket, forteller kystdirektør Einar Vik Arset.

Forslaget til statsbudsjett innebærer midler til farledsprosjektene Innseiling Forsøl i Hammerfest kommune, Innseiling Kragerø i Kragerø kommune, Bognes–Tjeldsundet–Harstad i kommunene Narvik, Lødingen, Tjeldsund og Harstad, og Svolvær–Raftsundet i kommunene Vågan og Hadsel.

Regjeringen er opptatt av å styrke oljevernberedskapen i nord og vil videreutvikle teknologi for beredskap mot akutt forurensing som er tilpasset bruk i arktiske områder. Forslaget til statsbudsjett for 2023 innebærer at Kystverket kan fortsette arbeidet med å etablere testfasiliteter på Fiskebøl for bekjempelse av akutt forurensing.

Les mer om forslaget til statsbudsjett på Regjeringens nettsider:

Til toppen