Hopp direkte til innhold

Bruker kunstig intelligens for å styrke sjøsikkerheten

Trafikkledere ser på ulike digitale skjermbilder
Kystverket og Kongsberg Norcontrol gjennomførte i februar en akseptansetest av den nyeste versjonen av BEAN. Trafikkledere som Trond Andre Øynes fra Horten sjøtrafikksentral (til venstre) og Lars-Erik Svanekil fra Vardø sjøtrafikksentral testet at overvåkingssystemet der BEAN er integrert, ivaretar nødvendige brukerbehov og funksjonelle krav. Foto: Kystverket/Anne Grethe Nilsen

Kystverket har sammen med norske leverandører utviklet systemet BEAN (Behavior Analysis) som bruker kunstig intelligens til å automatisere overvåkingen av skipstrafikk.

‒ Systemet er utviklet for å gi beslutningsstøtte til trafikkledere i sjøtrafikksentraltjenesten. BEAN vil bidra til å gi våre maritime trafikkledere støtte til tidlig identifisering av fartøy som avviker fra normal seilas. Jo tidligere vi griper inn for å avklare trafikksituasjoner, jo større mulighet har vi til å iverksette tiltak tidsnok for å avverge hendelser, sier Arve Dimmen, direktør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket.

BEAN er nå integrert i den nyeste versjonen av overvåkingssystemet til Kystverkets fem sjøtrafikksentraler.

Et støtteverktøy for tryggere skipsfart

Kystverket bruker i dag mange ulike verktøy i sitt arbeid for å ivareta sjøsikkerheten langs kysten. BEAN er det siste verktøyet som etaten har tatt i bruk.

Systemet identifiserer fartøy som avviker fra en normal seilas ved at avanserte statistikk- og analysealgoritmer sammenligner trafikkbildet i sanntid med statistiske data om skipstrafikk. Når avvik avdekkes, varsler systemet trafikkledere gjennom det eksisterende overvåkingssystemet på sjøtrafikksentralene.

Positive erfaringer så langt

Kvitsøy sjøtrafikksentral har over tid testet og evaluert BEAN som et supplement til sjøtrafikksentralens primære overvåkingssystem, også utenfor dagens tjenesteområder.

‒ Når BEAN blir videreutviklet, vil det bli et nyttig og tidsbesparende verktøy for trafikkledere. Vi ser at overvåkingsalgoritmer gir oss muligheten til å overvåke et større område enn i dag og at avvik blir fanget opp på et tidlig tidspunkt, sier trafikkleder Asle Njåstad ved Kvitsøy sjøtrafikksentral.

Fremtidens trafikkovervåkning

BEAN er utviklet i et samarbeid mellom Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Kongsberg Norcontrol (KNC) og Kystverket.

Et dynamisk risikoovervåkingskonsept som BEAN er et forebyggende tiltak som bruker eksisterende sensorer og data. Videreutvikling av systemet er derfor ikke avhengig av utvikling av nye tjenester på land eller ny utrustning om bord på skip.

‒ BEAN-prosjektet er et godt eksempel på banebrytende innovasjon der offentlig virksomhet, privat industri og forskningsmiljøer kombinerer sin kunnskap, erfaring, og ny teknologi i utviklingen av samfunnsnyttige tjenester. I BEAN ser vi konturene av fremtidens trafikkovervåking, der samspillet mellom menneske og teknologi kan bidra til at vi kan styrke sjøsikkerheten videre, sier Dimmen.

I sjøsikkerhetsanalysen som DNV i 2022 laget på oppdrag fra Kystverket, er dynamisk risikoovervåking (BEAN) beregnet til å gi god samfunnsøkonomisk effekt. Rapporten peker på at virkningen vil være størst i områder der det ikke er sjøtrafikkovervåking i dag.

Kontakt

Avdelingsleder

Jon Leon Ervik /
Til toppen