Hopp direkte til innhold

Sektoravgifter i 2024

Kystverkets los- og sjøtrafikksentraltjenester finansieres delvis gjennom avgifter fra fartøy som seiler i norsk farvann eller til norske havner. Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt nye losavgifter og sikkerhetsavgifter som gjelder fra 1. februar 2024.

Inntekter fra losavgifter og sikkerhetsavgifter (sektoravgifter) dekker normalt størstedelen av kostnadene ved lostjenesten og sjøtrafikksentraltjenestene.

Årsavgifter bestilles i det nasjonale meldingsystemet SafeSeaNet Norway, og faktureres kvartalsvis.

For losavgifter er det i 2024 en økning på 5,1 prosent i gjennomsnitt, mens sikkerhetsavgifter har en økning på 7,3 prosent i gjennomsnitt. 

Endringen i sikkerhetsavgifter varierer i de ulike sjøtrafikksentralområdene. Den ulike økningen skyldes at hvert område har egen avgift, men ulikt trafikkvolum og ulik endring i trafikken.

I Oslofjorden økes avgiften med 7,8 prosent og gasstankere i Grenland økes avgiften med 6,8 prosent. I Rogaland økes sikkerhetsavgiften med 15,7 prosent i gjennomsnitt, ved at gasstankere til Kårstø i Rogaland får en økning på 36,4 prosent på grunn av stor trafikknedgang, mens øvrig trafikk får en økning på 5,3 prosent. Tankskipene til Sture og Mongstad får en moderat økning på 2,4 prosent på grunn av økning i trafikken.

Kontakt

Seniorrådgiver

Harald Borgø /
  • Avgifter

    Fartøy som bruker lostjeneste, farledsbevistjeneste og sjøtrafikksentralenes tjenesteområder må betale avgift. Avgiftsordningen omfatter losavgifter og sikkerhetsavgift.
  • Forslag til nye avgiftssatser for 2024 er sendt på høring

    Kystverket har oversendt høringsforslag om avgiftssatser for 2024 (losavgifter og sikkerhetsavgifter). Forslaget medfører behov for endring i forskrift om losavgifter og forskrift om sikkerhetsavgift for bruk av sjøtrafikksentralene ved Kvitsøy, Horten, Fedje og Brevik. Endring i avgiftene vil tre …

Tjenester

Til toppen