Hopp direkte til innhold

Endringer i seilingsmønster ved Måløybrua i 2021

Statens vegvesen utfører nødvendig vedlikeholdsarbeid på Måløybrua i Kinn kommune i 2020-2021. Seilingshøyden vil i perioder være lavere enn normalt. Arbeidet blir ferdigstilt 3. november 2021.

Vakttelefon for sjøfarende (tjenesten avsluttes 4. november 2021):
Telefon: 919 08 552
Radio: VHF kanal 16

Kinn sjøtrafikksentraltjeneste (VTS) vil fra 4. november 2021 overvåke og organisere skipstrafikken i området i samsvar med § 13 i havne- og farvannsloven. Kinn VTS er tilgjengelig på VHF arbeidskanal 18.

See English version here

Dette gjelder fra 21. juni 2021 – 3. november 2021:

 • Vedlikeholdsarbeidet flyttes til Måløybruas vestre løp, og vil føre til en ny endring i seilingsmønster og endring i navigasjonsmerking:
  • Redusert seilingshøyde til 33 meter i vestre løp
  • De største fartøyene må gå i østre seilingsløp og at det derfor, mot normalt, er toveis led gjennom østre seilingsløp i denne perioden.
  • Se midlertidig merkeplan (gjelder fra 21. juni - 3. november 2021)
  • Se berørte navigasjonsmerker (gjelder fra 21.juni - 3. november 2021)
 • Inntil ny informasjon blir gitt kan fartøy som planlegger seilas under Måløybrua bes om å ta kontakt på VHF kanal 16 ca. 10 minutter før passering for å informere om planlagt rute.
 • Endringer i seilingsmønster er publisert i EFS nr.10/2021

Dette gjelder fra og med 3. november 2021:

Dette gjelder for hele vedlikeholdsperioden fra 31. juli 2020 til 3. november 2021:

 • Sjøfarende som planlegger seilas i området oppfordres til å:
  • lytte aktivt på VHF kanal 16
  • vise ekstra aktsomhet under seilas i området
  • følge Kystverket på www.facebook.com/Maaloybrua for viktige oppdateringer om arbeidet og seilingsmønster.
 • Endringer om redusert seilingshøyde i østre og vestre seilingsløp er publisert i Etterretning for Sjøfarende (EFS).
Til toppen