Hopp direkte til innhold

Historien om U-864

Den 9. februar 1945 fant det sted en historisk unik ubåtjakt i farvannet utenfor Bergen. Jakten endte brått to nautiske mil vest av øya Fedje, da den britiske ubåten HMS ”Venturer” torpederte den tyske ubåten U-864.

Torpedoen fra ”Venturer” traff U-864 midtskips og delte ubåten i to. Dette skal ha vært første gang i historien at en ubåt senker en annen mens de begge er neddykket. Hele besetningen på 73 mann, som foruten det tyske mannskapet også bestod av to japanske ingeniører, omkom. De to store vrakdelene av forskipet og akterskipet og vrakgods fra midtpartiet la seg på om lag 150 meters dyp. 

1867 kvikksølvbeholdere?

Den tyske ubåten U-864 ble bygget høsten 1943 i Bremen og var på vei fra Tyskland via Norge til Japan med personell med teknisk spesialkompetanse og krigsmateriell da den ble torpedert. En del av denne lasten bestod av kvikksølv.

Det er umulig å vite sikkert hvor mye kvikksølv som faktisk var om bord i U-864 da det ikke eksisterer lastepapirer for ubåten. I engelske krigsarkiver fant man likevel en dekodet bestilling fra Japan til Tyskland på 1867 beholdere med kvikksølv. Dersom U-864 lastet om bord alle disse beholderne hadde den med seg mellom 65 og 67 tonn metallisk kvikksølv da den sank. 

U-864 lokaliseres

Mot slutten av 1990-tallet begynte tyskeren Wolfgang Lauenstein sine studier av hvorvidt U-864 kunne være lastet med kvikksølvbeholdere.

I 2003 varslet han norske miljømyndigheter om sine mistanker om den potensielle lasten og vrakdelene ble samme år funnet av marinefartøyet KNM Tyr. De første undersøkelsene ble iverksatt umiddelbart.

Fakta om U864

  • U-864 ligger på cirka 150 meters dyp, cirka to nautiske mil vest av Fedje i Hordaland.
  • Ble torpedert av den britiske ubåten HMS"Venturer" 9. februar 1945.
  • Kan ha vært lastet med om lag 67 tonn metallisk kvikksølv.
  • Ble lokalisert av det norske sjøforsvaret i 2003.
Til toppen