Hopp direkte til innhold

Kvikksølv og U864

Det er ikke høyere kvikksølvinnhold i fisk og skalldyr ved U-864 enn andre steder på kysten.

Havforskningsinstituttet har samlet inn og analysert fisk og krabbe fra området ved U-864 siden 2004. Resultatene av disse undersøkelsene viser at fisk og skalldyr ved U-864 ikke har høyere kvikksølvinnhold enn andre steder på kysten.

Mattilsynet opphevet derfor i juni 2015 advarselen om at små barn, gravide og ammende ikke burde spise sjømat fra området rundt ubåtvraket.

Lite dannelse av metyllkvikksølv

For at kvikksølvet skal bli skadelig må det tas opp i næringskjeden. Ubåtvraket ligger på 160 meters dyp der det er sterk strøm, oksygenrikt sjøvann og lite finpartikler på sjøbunnen. Dette gir lite egna forhold for dannelse av metyllkvikksølv og antas å være årsaken til at sjømaten ikke er mer påvirket.

Metallisk kvikksølv

Da U-864 ble torpedert kan den ha vært lastet med så mye som 67 tonn metallisk kvikksølv. Så lenge kvikksølvet opptrer som metall eller er bundet i bergarter er kvikksølv lite giftig. Det er gjort beregninger som viser at utlekkingen av kvikksølv fra vrakdelene og området rundt til vannmassene kan være opptil 4 kilo hvert år.

Risiko

Eksponering av mennesker for kvikksølvdamp eller andre giftige kvikksølvforbindelser er lite sannsynlig når kvikksølvet ligger så dypt som det gjør ved U-864 (cirka 160 meters dyp). Ved en eventuell heving av kvikksølvbeholdere vil direkte eksponering av personell som deltar i operasjonen for kvikksølvdamp og andre kvikksølvforbindelser være en risiko som må håndteres.

Fakta om kvikksølv

  • Kjemisk symbol: Hg, 1 liter kvikksølv veier 13,6 kilo
  • Det er hovedsakelig metallisk kvikksølv ved U-864
  • Metallisk kvikksølv er flytende fra -38 °C

Kvikksølv

Kvikksølv er giftig for mennesker og levende organismer både som kvikksølvdamp ved direkte eksponering og særlig som metylkvikksølv i naturen (kvikksølv som har bundet seg til organisk materiale). Kvikksølv er en av de miljøgiftene man finner i stadig økende mengder globalt. Hovedkilden regnes å være forbrenning av kull. 

Metyllkvikksølv

Metyllkvikksølv dannes i sediment og kan tas opp av organismer som lever på sjøbunnen. Det overføres så via næringskjeden til fisk, krabber og andre arter som benyttes som mat for mennesker. Fisk bruker særlig lang tid på å skille ut metyllkvikksølv, og inneholder mer metyllkvikksølv jo eldre og større de er og jo høyere i næringskjeden de lever.

Til toppen