Hopp direkte til innhold

IMAROS og IMAROS 2

Vellykket oljevernrespons etter skipshendelser vil redusere innvirkningene på det marine miljøet og samfunnsøkonomiske påvirkninger på berørte kystsamfunn.

Endringer i IMO-regelverket for å redusere luftutslipp fra skip har resultert i en "ny generasjon" fyringsoljer. Disse nye drivstofftypene kan være utfordrende under utilsiktet oljesøl, og deres oppførsel etter søl er lite forsket på. Laboratorie- og bassengprøving så langt har avslørt et betydelig mangfold av fyringsoljer med hensyn til fysiske og kjemiske egenskaper, samt giftighet.

Kystverket leder IMAROS

Fra 2020 - 2022 ledet Kystverket EU-finansierte prosjektet IMAROS, som hadde som mål å samle inn kunnskap og erfaring fra flere land for å lage anbefalinger for hvordan man best mulig kan gjennomføre oljevernaksjoner ved utslipp av lav-svovel drivstoffoljer. Prosjektet var samarbeid mellom Norge, Sverige, Danmark, Frankrike, Belgia og Malta.

I 2024 og 2025 fortsetter dette arbeidet i IMAROS 2, som også ledes av Kystverket. De samme landene deltar, i tillegg har vi fått med oss Finland og Nederland. 

  • IMAROS

    Sammen med flere samarbeidspartnere skal Kystverket samle inn kunnskap om oljevernaksjoner ved utslipp av lav-svovel drivstoffoljer.
  • IMAROS 2

    Prosjektet IMAROS 2 skal gjennomføres i 2024-2025, og er basert på funnene fra det første IMAROS-prosjektet.

Her har vi hatt LSFO-olje i vann. Som du ser har den klumpet seg - noe som gjør det mer utfordrende å få den opp med tradisjonelle oljeopptakere. 

Til toppen