Hopp direkte til innhold

Opptak, presentasjoner og deltakerliste

Her finner du alle presentasjonene fra Forum for framtidas oljevern 2022. Deltakerlisten ligger nederst på siden.

Opptak av presentasjonene

Du kan se opptak av presentasjonene på Kystverkets YouTube-kanal (ekstern lenke til youtube.com). 

Dag 1

Statlig samarbeidsforum for FoU oljevern

Last ned

Presentasjon av Steinar Gyltnes (Kystverket), Gro Øfjord (Miljødirektoratet) og Rune Pedersen (Vår Energi).

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Forskning og teknologiutvikling innen oljevernberedskap. Muligheter i Norges Forskningsråd

Last ned

Presentasjon av Øyvind V. Salvesen (Forskningsrådet)

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Erfaringer fra felt i IUA Bergen

Last ned

Presentasjon av Jan Gaute Haug (Øygarden brann og redning KF)

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Test-og treningssenter for beredskap mot akutt forurensning

Last ned

Presentasjon av Steinar Gyltnes (Kystverket)

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Deteksjon og kartlegging - en introduksjon

Last ned

Presentasjon av Kristin Klem Husebye (NOFO) og Hugo Isaksen (KSAT).

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Framtidens satellittbasert oljetjeneste

Last ned

Presentasjon av Martine Espeseth (KSAT) og Hugo Isaksen (KSAT).

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Lekkasjedeteksjon under havoverflaten–ny teknologi og digitalisering

Last ned

Presentasjon av Anders Hermansen (Equinor)

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Remotely Operated Surface Vehicle (ROSV) for OSR

Last ned

Presentasjon av Tim Nedwed (ExxonMobil Upstream Research Company)

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Dag 2

IMAROS - Lavsvoveloljers egenskaper og tiltak ved utslipp

Last ned

Presentasjon av Silje Berger (Kystverket)

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Olje på vann (OPV) 2022 -mekanisk oppsamling av voksrike oljer med høyt stivnepunkt

Last ned

Presentasjon av John Inge Karoliussen (NOFO)

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

En ny generasjon marine drivstoff - typer og egenskaper

Last ned

Presentasjon av Jon Arve Røyset (Kystverket)

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Kystverkets beredskapsanalyse 2022

Last ned

Presentasjon av Rune Bergstrøm (Kystverket)

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Referat fra workshops

Akuttutslipp fra oljeindustrien - Etablering av strandrenseprogram i en aksjon, inkludert organisering og kompetanse i gjennomføring

Last ned

Referat fra workshop

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Forbedringsforslag for utstyr i kyst- og strandsonen

Last ned

Referat fra workshop.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Kystverkets virtuelle virkelighet_Samordnings- og øvingsplattform for miljøberedskap

Last ned

Referat fra workshop.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Spill of Opportunity

Last ned

Referat fra workshop.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Felles kriteriesett for dokumentasjon av (effektivitet) mekanisk oppsamling av olje på sjø

Last ned

Referat fra workshop.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Deltakerliste

Deltakerliste Forum for fremtidens oljevern 2022.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert
Til toppen