Hopp direkte til innhold

Workshops

På dag to av konferansen 7. september arrangerer vi workshops hvor deltakerne kunne fordype seg i seks utvalgte tema.

Referatene fra workshops blir lagt ut her.

 • Nytt test- og treningssenter på Fiskebøl

  Nytt test- og treningssenter på Fiskebøl – hvilke nasjonale og internasjonale aktører ser du for deg som brukere av anlegget på Fiskebøl, og til hvilke formål?

  Det legges opp til at deltakerne på workshopen skal være kreative og komme opp med gode forslag til hvem og hva test- og treningssenteret kan brukes til i vidt forstand.

  Hvilke udekkete behov finnes det i dag sett i lys av at nasjonen ikke har et test- og treningssenter slik det planlegges på Fiskebøl.

  Workshopen kan passe for personer som både er teoretisk og praktisk anlagt innenfor akutt forurensningsfaget.

 • Hvordan kan man organisere opplæring i akutt forurensning på Test- og treningssenteret på Fiskebøl?

  Test- og treningssenter på Fiskebøl skal bl.a. få både innvendig klimaregulert testhall, utvendige basseng og flytebrygge. Hvordan kan man organisere opplæring i akutt forurensning på anlegget?

  I denne workshopen skal deltakerne diskutere hvordan øvelsesfasilitetene best mulig kan utnyttes til det beste i læringssammenheng. Hvilke behov har de fremtidige brukerne av anlegget?

  Typisk målgruppe for workshopen er personer som har interesse/erfaring fra øvelser og opplæring i akutt forurensning.

 • Videreutvikling av shoreline COSRVA (S-COSRVA) for norske forhold – behov og muligheter

  S-COSRVA er et beslutningsstøtteverktøy for planlegging og valg av strandrenseteknikker ved akutt forurensing i strandsone. Det har nylig blitt utviklet et digitalt verktøy for strendene på Svalbard som en pilotstudie.

  I workshopen vil vi diskutere behov og muligheter for videreutvikling av pilot-studien og om det er aktuelt å skalere opp verktøyet slik at den også kan dekke fastlandet.

  Dette vil kunne være et relevant verktøy for både privat, kommunal/interkommunal og statlig beredskap mot akutt forurensing i Norge.

 • En operativ veileder for fremtiden

  Kystverket har utarbeidet en administrativ veileder til støtte for kommuner og IUA som skal lede kommunal beredskap i innsats mot akutt forurensing.

  Nå vurderes behovet for en OPERATIV veileder som kan støtte beredskapen i fremste linje enten det er kommune, IUA, staten eller et operatørselskap på norsk sokkel som leder oljeverninnsatsen.

  I denne workshopen samler vi ideer og drøfter hva som bør være tema i en operativ veileder for kommuner og IUA.

 • Revisjon av læreplan for opplæring i håndtering av akutt forurensning

  Behovet for en oppdatert læreplan i håndtering av akutt forurensning (sist utgitt i 2010) har blitt adressert i ulike fora, og nå er tiden kommet for å utvikle en ny og forbedret versjon.

  Workshopen åpner for at personer utenfor prosjektgruppen skal få mulighet til å komme med gode ideer som kan bidra i arbeidet med å utvikle lære- og kursplaner innenfor akutt forurensing

 • Bioremediering – veien videre

  Workshopen tar for seg kunnskapsbehov og videre arbeid med temaet bioremediering som metode for strandrensing under norske forhold.

  Diskusjonen vil dreie seg om hvordan vi kan forbedre kunnskapen om metoden og om indikatorer for å vurdere tilbakeføringen av strandområder til en akseptabel miljøtilstand (hvor rent er rent nok?)

  I tillegg til generelle problemstillinger knyttet til metoden, ønsker vi også å diskutere hvordan bioremediering kan inngå i en plan for «spill of opportunity».

Til toppen