Hopp direkte til innhold

Foredragsholdere

Foredragsholdere

 • Alf Halsen

  Alf Halsen (53) har nautisk utdannelse fra maritim høyskole. Etter noen år som styrmann i handelsflåten, hovedsakelig på passasjerskip, begynte han som skipsagent på Vestlandet. Senere ble han sikkerhetssjef og deretter havnekaptein i Bergen havn.

  Han har også jobbet på rederikontor, blant annet som maritim personalsjef. Siden 2011 har han vært ansatt i Bergen brannvesen som rådgiver for IUA Bergen region. Alf deltok i IUA Bergen region sin stab under «Rocknes»-aksjonen i 2004, «Server» aksjonen i 2007 og «Helge Ingstad»-aksjonen i 2018-2019.

  Alf Halsen, Bergen kommune

 • Bjørn Bratfoss

  Bjørn Bratfoss er seniorrådgiver i avdeling for Operasjon og samordning i Kystverket. 

  Han har maritim, nautisk bakgrunn. Bjørn har tidligere jobbet i Kystvakten, Kystverkets beredskapsavdeling og havarikommisjonen.

 • Eirik Langeland

  Eirik Langeland er daglig leder i innovasjonsklyngen NOSCA Clean Oceans, en videreføring av Norwegian Oil Spill Control Association, som ble opprettet i 2020. Klyngen legger til rette for at medlemmene kan arbeide tverrfaglig og bærekraftig med morgendagens oljevern og miljøberedskap, helhetlige, industrielle løsninger for marin forurensing og varsling, vern og opprydning av marine, biologiske trusler.

  Eirik er utdannet siviløkonom fra NHH og har hele sin karriere arbeidet med strategi- og forretningsutvikling, organisasjonsendring og prosjekt- og innovasjonsledelse, og har ledet NOSCA Clean Oceans siden starten.

 • Kristina Sigurdsdottir Hansen

  Kristina Hansen har siden oktober 2021 vært statssekretær for Arbeiderpartiet i Nærings- og fiskeridepartementet. Før det var hun i tolv år ordfører i Nordkapp kommune og to år fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune. Hun har jobbet som lærer og har arbeidet som personalkonsulent for Kystverket, i tillegg til at hun i flere år har vært tillitsvalgt.  

  Hansen er 60 år og opprinnelig fra Færøyene hvor hun vokste opp i en fiskerfamilie i Runavik. Men hun regner seg selv som fullt ut finnmarking. Som statssekretær i departementet har Hansen ansvaret for kystsaker og forskning i tillegg til havbruksfeltet.

   

 • Nicklas Helgstrand

  Nicklas Helgstrand er beredskapsrådgiver ved Oslo brann- og redningsetat. Han jobber med beredskap mot akutt forurensning på kommunal nivå og daglig leder for IUA Indre Oslofjord. Nicklas forvalter RITS kjem avtalen mellom Oslo brann og Kystverket.

  Nicklas har også erfaring som instruktør og undervisning på mange ulike nivåer fra idrett, forsvaret og brann/redning.

 • Ole Kristian Bjerkemo

  Ole Kristian Bjerkemo har formell bakgrunn fra Forsvaret og BI. Han har vært ansatt i SFT/Kystverket siden 1989 og hatt forskjellige oppgaver som startet sekretær for det som var Aksjonsutvalget for staten. Han har hatt forskjellige arbeidsoppgaver med bl.a. utvikling av regelverk, planlegging og gjennomføring av øvelse.

  Ole Kristian har deltatt i en rekke av de oljevernaksjonene som er gjennomført siden han startet i jobben. Han har også vært stabsleder, seksjonssjef og har hatt mange andre oppgaver, da særlig innenfor internasjonalt samarbeid. Han har vært Chair for bl.a. Arktisk Råd sin arbeidsgruppe EPPR og Bonn-avtalens arbeidsgruppe. Han er i dag internasjonal koordinator innenfor miljøberedskap i Kystverket.

 • Kjetil Aasebø

  Kjetil Aasebø er avdelingsleder for operasjon- og samordningsavdelingen i Kystverket. 

  Han er utdannet adjunkt fra Oslo Met/høgskolen i Oslo og som nautiker fra Sjøkrigsskolen i Bergen.

  Kjetil har operativ bakgrunn fra U-båt og Kystvakten. Han har vært ansatt i Kystverket siden 2007, og som del av ledergruppen i Miljøberedskap fra 2019.

 • Rune Bergstrøm

  Rune Bergstrøm har jobbet i Kystverket siden 2008 i ulike roller, frem til han pensjonerte seg 1. oktober 2023. Han har hatt sentrale roller i de fleste aksjoner ledet av Kystverket i denne perioden, enten som leder av miljøfunksjonen eller som aksjonsleder.

 • Ole Kristian Rigland

  Ole Kristian Rigland er ledende advokat hos Regjeringsadvokaten. Han er prosessfullmektig for staten og statlige organer i rettssaker og har i den forbindelse hatt mange saker for Kystverket: Server, Full City, Gudrun Gisladottir, Fjord Champion, Godafoss, Nordlys, Krasnoselsk, Petrozavodsk og Crete Sement. Av disse var Rocknes den største med 7 + 9 uker i retten. Både Server og Full City gikk til Høyesterett for avgjørelse.

  Han har også vært advokat for staten i de sivile sakene etter kollisjonen mellom Helge Ingstad og Sola TS, men da på vegne av Forsvarsdepartementet som reder.

 • Steinar Lodve Gyltnes

  Steinar Lodve Gyltnes er avdelingsleder i Kystverket Miljøberedskap, logistikk og teknologiutviklingsavdelingen. Han har jobbet med beredskap mot akutt forurensning i Kystverket siden 2007. Avdelingen han leder er blant annet ansvarlig for innkjøp av statlig oljevernmateriell, oppfølging av drift og vedlikehold ved Kystverkets 15 oljeverndepoter og 18 større statlige fartøy med oljevernutstyr om bord.

  Steinar er ansvarlig for koordinering av FoU oljeverntiltak, og leder arbeidet i nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr. Han har arbeidet med utredninger av nye test- og treningsfasiliteter, og sitter som representant fra Kystverket i Statlig samarbeidsforum for FoU oljevern. Han er utdannet marineingeniør fra Sjøkrigsskolen og bedriftsøkonom fra NHH, og har tidligere arbeidet som maskinmester i ubåtvåpenet og innehatt flere stillinger ved Sjøforsvarets skoler. 

 • Monia Alexandersen

  Monia jobber i avdeling for miljø og analyse i Kystverket, og er leder for faggruppen for landhendelser. Denne gruppen følger opp saker som gjelder akutt forurensning fra landbaserte kilder.

Til toppen