Hopp direkte til innhold

Nasjonalt beredskapsseminar

Hold av datoen! Nasjonalt beredskapsseminar 2024 blir arrangert 29. og 30. oktober 2024 i Artilleriverkstedet i Horten.

Hva vil du høre om på årets beredskapsseminar?

Arbeidet med programmet for Nasjonalt beredskapsseminar 2024 er i full gang, og vi kan love dere mange interessante og spennende foredrag. I år ønsker vi også å hente inn innspill fra dere som skal delta på seminaret - hva ønsker dere å høre om? 

Alle innspill vil bli vurdert av Kystverket i det videre arbeidet med programmet.

 Her kan du komme med innspill til årets seminar. 

Fakturering

Kystverket dekker reise- og hotellutgifter, samt seminaravgift for inntil to personer fra hvert IUA (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning). IUA/kommunene forskutterer reise- og hotellutgiftene for sine deltakere, og sender faktura til Kystverket etter endt seminar. 

Kystverket bruker elektronisk handelsformat (EHF). Elektronisk fakturaadresse/aksesspunkt til Kystverket er: 874783242, og bestillerreferanse er 32603889. 

Ønsker IUA å delta med flere enn to representanter må disse dekke reise og opphold selv. 

Til toppen