Hopp direkte til innhold

Foredragsholdere

Her er oversikten over foredragsholderne. Listen oppdateres fortløpende.

 • Kjetil Moe - konfransier

  Kjetil Moe har mange års erfaring fra møte- og debattledelse, og har også tidligere vært møteleder for det nasjonale seminaret for beredskap mot akutt forurensning. Han har jobbet med beredskap, kriseøvelser og krisekommunikasjon i 25 år, og har også allsidig mediebakgrunn som journalist og redaktør, og fra nyhetsproduksjon i NRK.

 • Hans Petter Mortensholm

  Hans Petter Mortensholm er direktør for Miljøberedskap i Kystverket og ansvarlig for statens beredskap mot akutt forurensing i Norge. Han er blant annet utdannet på Sjøkrigsskolen og har mange års erfaring fra operativ tjeneste i Sjøforsvaret. Mortensholm begynte i Kystverket i 2007 og har jobbet mye med forurensing fra skipsvrak og har blant annet erfaring fra aksjonsledelse av statlige oljevernaksjoner. Mortensholm ble ansatt som direktør Miljøberedskap i mars 2021. 

 • Kristina Sigurdsdottir Hansen

  Kristina Hansen har siden oktober 2021 vært statssekretær for Arbeiderpartiet i Nærings- og fiskeridepartementet. Før det var hun i tolv år ordfører i Nordkapp kommune og to år fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune. Hun har jobbet som lærer og har arbeidet som personalkonsulent for Kystverket, i tillegg til at hun i flere år har vært tillitsvalgt.  

  Hansen er 60 år og opprinnelig fra Færøyene hvor hun vokste opp i en fiskerfamilie i Runavik. Men hun regner seg selv som fullt ut finnmarking. Som statssekretær i departementet har Hansen ansvaret for kystsaker og forskning i tillegg til havbruksfeltet.

   

 • Per Jan Osdal

  Per Jan Osdal er assisterende kystdirektør og har siden 2021 ledet staben for økonomi- og virksomhetsstyring i Kystverket. Han har lang ledererfaring innenfor offentlig sektor, og har blant annet vært økonomisjef i kommuner og i Helse Møre og Romsdal HF. Han har også arbeidet i skipsutstyrsindustrien hos hhv. Rolls Royce og Scana Volda (Nå Brunvoll Volda). Per Jan er utdannet innen økonomi og markedsføring med en executive master i ledelse. Han har vært ansatt i Kystverket siden 2011 som assisterende kystdirektør- men med varierende oppgaver i sitt ansvarsområde. I perioden Einar Vik Arset er kursdeltaker på Sjefskurset ved Forsvarets høgskole fungerer Per Jan Osdal som kystdirektør.

 • Hans Kristian Daviknes

  Hans Kristian Daviknes jobber i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

  Han jobber hovedsakelig med badevannsovervåkning og med nedgravde oljetanker, men bidrar også inn i saker knyttet til vann og grunnforurensning.

 • Nicklas Helgstrand

  Nicklas Helgstrand er beredskapsrådgiver ved Oslo brann- og redningsetat. Han jobber med beredskap mot akutt forurensning på kommunal nivå og daglig leder for IUA Indre Oslofjord. Nicklas forvalter RITS kjem avtalen mellom Oslo brann og Kystverket.

  Nicklas har også erfaring som instruktør og undervisning på mange ulike nivåer fra idrett, forsvaret og brann/redning.

 • Monia Alexandersen

  Monia jobber i avdeling for miljø og analyse i Kystverket, og er leder for faggruppen for landhendelser. Denne gruppen følger opp saker som gjelder akutt forurensning fra landbaserte kilder.

 • Kristin Marthinsen Ballantine

  Kristin Marthinsen Ballantine jobber som senior kommunikasjonsrådgiver i Kystverket. Hun har vært i Kystverket siden 2020, og jobber i hovedsak med miljøberedskap og krisekommunikasjon. Kristin har tidligere jobbet i Statnett, og har journalisterfaring fra blant annet NRK og Dagbladet. 

 • Stein Egil Granli

  Stein Egil Granli er seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Innlandet på enhet for vannforvaltning og forurensning.

  Han har jobbet innenfor forurensningsfeltet hos Statsforvalteren siden 2012 og innenfor mange ulike bransjer, med hovedvekt på oppfølging av ulike avfallsanlegg, avfallshåndtering, deponiaktivitet og tillatelsesarbeid. Stein Egil har 20 års erfaring med tilsyn innen avfall og forurensning.

 • Per Inge Ohrstrand

  Per Inge Ohrstrand har arbeidet i avdeling beredskap i Direktoratet for strålevern og atomberedskap (DSA) siden 2020. Han har bakgrunn fra Forsvaret og var i perioden 2007-2018 sjef for Forsvarets ABC-skole som er Forsvarets kompetansesenter for miljøvern samt beskyttelse mot masseødeleggelsesmidler (CBRN). Han var i tillegg i perioden 2009 – 2018 koordinerende myndighet for CBRN-vern i Forsvarssektoren samt fagansvarlig for C, R og N-vern i Forsvaret.

 • Johan Marius Ly

  Johan Marius Ly er avdelingsdirektør for brann og redning i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Avdelingen ivaretar DSBs rolle som nasjonal brannmyndighet. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen og har erfaring fra Sjøforsvaret, Statens forurensningstilsyn, Kystverket og DSB.

 • Leif Høyland

  Leif Høyland har jobbet for 110 siden 2013. Han er ansatt på Øst110 sentral som vaktleder, der han har vært siden oppstarten i 2018. Leif har jobbet innen brann og beredskap siden 1991.

 • Ola Nordli Johansen

  Ola Nordli Johansen arbeider med fag- og metodeutvikling, samt som operatør og vaktkommandør i Oslo brann- og redningsetat. Han har tidligere, blant annet jobbet med utrykningstjeneste, undervisning og vaktledelse.

 • Rune Bergstrøm

  Rune Bergstrøm har jobbet i Kystverket siden 2008 i ulike roller, frem til han pensjonerte seg 1. oktober 2023. Han har hatt sentrale roller i de fleste aksjoner ledet av Kystverket i denne perioden, enten som leder av miljøfunksjonen eller som aksjonsleder.

 • Cecilie Kildahl

  Cecilie er avdelingsleder for natur, klima og bymiljø i Moss kommune. Der har hun ansvar for planlegging, utvikling og forvaltning av kommunens torg, byrom, parker, gatetrær, badestrender, friområder, lekeplasser, turstier og statlige friluftsområder. Avdelingen hennes jobber også med forvaltning av kommunens renovasjonsordning, parkeringsarealer og ivaretakelse av parkeringsbestemmelsene på offentlig vei- og gategrunn samt overordnet sykkel- og mobilitetsplanlegging er andre store og viktige ansvarsområder., samt ansvaret for utarbeidelse av kommunens klimabudsjett, og er delegert myndighet som kommunens forurensningsmyndighet. 

  Cecilie er utdannet cand.scient. i limnologi og har fagansvar for avdelingens klimaarbeid. Hun deltok aktivt i arbeidet med forurensningen fra Nordvard i 2022-2023. 

 • Jørn Bustgaard

  Jørn Bustgaard har vært engasjert i brannvesenet på deltid fra 1998 og brannmester fra 2003. Fra 2016 har han vært beredskapsleder for IUA Østfold.

  Jørn har deltatt på hendelser som Godafoss, plastpelletsutslippet i Oslofjorden og parafinvoks, og var med i stab på skredet i Gjerdrum.

 • Silje Berger

  Silje Berger jobber i logistikkavdelingen i miljøberedskap i Kystverket som FoU koordinator. Hun er utdannet biolog og har jobbet i miljøberedskap siden 2008 og vært involvert i mange forskjellige prosjekter og hendelser. De siste årene har hun jobbet mye med problematikk knyttet til lavsvoveloljer, blant annet som prosjektleder for IMAROS-prosjektet.

 • Ivar Ingvaldsen

  Ivar Ingvaldsen er utdannet maskinsjef og har bakgrunn som maskinsjef i forskjellige segmenter. HAn har jobbet i flere år med maritimutdanning på skoleskipet MS Gann der han var fagansvarlig for maskinfagene ved skolen. Ivar har arbeidet i Sjøfartsdirektoratet i fem år, først som fagansvarlig maskin/elektro på fiskefartøyavdelingen. De siste to årene har han jobbet med ny teknologi.  

Til toppen