Hopp direkte til innhold

Høring: Forslag til endringer i sjøtrafikkforskriften

Kystverket sender på høring forslag til endringer i forskrift 10. februar 2021 nr. 1740 om bruk av sjøtrafikksentralenes tjenesteområde og bruk av bestemte farvann (sjøtrafikkforskriften). Endringene skal tre i kraft fra 1. januar 2022.

Saksnummer: 2021/1404

Dagens sjøtrafikkforskrift trådte i kraft 1. april 2021. Det er nå behov for å gjøre noen mindre justeringer av forskriften. For det første er det, på bakgrunn av erfaringene som er gjort siden 1. juni 2021, identifisert behov for å justere reglene for passering i Skatestraumen. Videre er det identifisert behov for noen mindre endringer av seilingsregler i Brevik, Kvitsøy og Fedje tjenesteområde.

Vi ber om at eventuelle merknader sendes til Kystverket innen 17. desember 2021. Merknader kan sendes inn ved å fylle ut skjemaet på denne siden. 

Kontakt

Seniorrådgiver

Jeanette Hauge Assev-Lindin +4792489905 / jeanette.assev-lindin@kystverket.no

Kontakt

Seniorrådgiver

Trond Ski +4795190801 / trond.ski@kystverket.no

Det er STENGT for innsending av innspill.

Til toppen