Hopp direkte til innhold

Høring: Forslag til nye avgiftssatser for 2023, losavgifter og sikkerhetsavgifter

Kystverket har sendt høringsforslag om avgiftssatser for 2023 (losavgifter og sikkerhetsavgifter). Forslaget medfører behov for endring i forskrift om losavgifter og forskrift om sikkerhetsavgift for bruk av sjøtrafikksentralene ved Kvitsøy, Horten, Fedje og Brevik. Endring i avgiftene vil tre i kraft 1. februar 2023.

Saksnummer: 2022/5286-3

Forslag til avgiftssatser for 2023 fører til en endring i avgiftssatsene. Avgiftssatsene vil etter høringen bli endelig fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet og gjort tilgjengelig på kystverket.no.

For losavgifter er det foreslått en økning på 9,3 prosent i gjennomsnitt. Økte transportkostnader for tilbringertjenesten er hovedårsaken til kostnadsøkningen. Kostnadsøkningen i 2022 har også vært høyere enn det som ble forventet ved fastsettelsen av avgiftene for 2022. Rabatten i losberedskapsavgiften for skip med en ESI-score på 50 eller høyere er foreslått endret. Skip opp til 20.000 BT vil fortsatt oppnå 100 % rabatt, mens de største skipene (de over 20.000 BT) er foreslått en rabatt på 50 %.

Forslaget til nye sikkerhetsavgifter i 2023 er en økning på 4,2 prosent i gjennomsnitt, i tråd med forventet lønns- og prisvekst. I Oslofjorden økes avgiftene med 4,1 prosent (på nivå med gjennomsnittet, mens sikkerhetsavgifter for generell trafikk i Rogaland og til Sture og Mongstad forblir på samme nivå som i 2022. For gasstankere i Grenland vil sikkerhetsavgiften øke med 8,5 prosent og for gasstankere til Kårstø i Rogaland blir økningen 22,2 prosent. Den høye økningen har sammenheng med redusert trafikk av gasstankere i disse to områdene.

Vi ber om at eventuelle merknader oversendes Kystverket så snart som mulig og senest innen 23. desember 2022.

Merknader sendes inn via skjemaet på denne siden, per post til Kystverket, postboks 1502, 6025 Ålesund, eller på e-post til post@kystverket.no. Vennligst merk svaret med referansen 2022/5286-3.

Kontakt

Seniorrådgiver

Harald Borgø +4790651121 / harald.borgo@kystverket.no

Det er STENGT for innsending av innspill.

Til toppen