Hopp direkte til innhold

Høring: Utbedring av Gamle Langesund - endring av forskrift om farleder og sjøtrafikkforskriften

Kystverket sender på høring forslag til endringer i kartgrunnlaget til forskrift 11. desember 2019 nr. 1834 om farleder og endring av forskrift 10. februar 2021 nr. 523 om bruk av sjøtrafikksentralenes tjenesteområde og bruk av bestemte farvann (sjøtrafikkforskriften). De foreslåtte endringene gjelder Bamble, Larvik og Porsgrunn kommuner.

Saksnummer: 2022/3189

 

Saksnummer: 2022/3189

Kystverket har over flere år arbeidet med farledsprosjektet «Innseiling Grenland». Prosjektet vil gi bedre framkommelighet og økt sikkerhet for skipstrafikken inn til Grenland havn, og bidra til å redusere risikoen for uhell.  Farleden er nå utdypet og arbeidet med etablering av navigasjonsinnretninger i farvannet er i gang. Når dette arbeidet er ferdigstilt vil leden gjennom Gamle Langesund kunne åpnes for ferdsel. Dette innebærer at sjøtrafikkforskriften og farledsforsrkiften må endres. Endringene vil etter planen tre i kraft i 1. september 2022. Dersom arbeidet med etablering av navigasjonsinnretninger blir forsinket, vil denne datoen kunne endres. 

Les høringsbrevet her

Vi ber om at eventuelle merknader til forslaget sendes til Kystverket innen 19. august 2022.

Kontakt

Seniorrådgiver

Guttorm Tomren +4790792874 / guttorm.tomren@kystverket.no

Kontakt

Seniorrådgiver

Trond Ski +4795190801 / trond.ski@kystverket.no

Kontakt

Seniorrådgiver

Jeanette Hauge Assev-Lindin +4792489905 / jeanette.assev-lindin@kystverket.no

Det er STENGT for innsending av innspill.

Til toppen