Hopp direkte til innhold

Høring: Utkast til forskrift om havners beredskap og støtte til Forsvaret ved kriser og i krig (havneberedskapsforskriften)

Kystverket sender med dette ut utkast til forskrift om havners beredskap og støtte til Forsvaret ved kriser og i krig (havneberedskapsforskriften) på høring. Utkast til forskrift og høringsnotat ligger vedlagt. Høringsfristen er 01.10.23.

Saksnummer: 2021/2382

Forskriften er en revisjon av eksisterende regelverk for overføring av havnemyndighet til staten, med modernisert regelteknikk og innhold. Utkastet legger opp til at den vil gjelde for offentlige og private havner og havneanlegg som utpekes til å være av særlig forsvarsmessig betydning, jf. havne- og farvannsloven § 31 andre ledd.

Høringsfristen er 01.10.23.

Kontakt

Seniorrådgiver

Kjetil Borhaug kjetil.borhaug@kystverket.no

Det er STENGT for innsending av innspill.

Til toppen