Hopp direkte til innhold

Høring: Utkast til forskrift om havners beredskap og støtte til Forsvaret ved kriser og i krig (havneberedskapsforskriften)

Kystverket sender med dette ut utkast til forskrift om havners beredskap og støtte til Forsvaret ved kriser og i krig (havneberedskapsforskriften) på høring. Utkast til forskrift og høringsnotat ligger vedlagt. Høringsfristen er 01.10.23.

Saksnummer: 2021/2382

Forskriften er en revisjon av eksisterende regelverk for overføring av havnemyndighet til staten, med modernisert regelteknikk og innhold. Utkastet legger opp til at den vil gjelde for offentlige og private havner og havneanlegg som utpekes til å være av særlig forsvarsmessig betydning, jf. havne- og farvannsloven § 31 andre ledd.

Høringsfristen er 01.10.23.

Kontakt

Seniorrådgiver

Kjetil Borhaug kjetil.borhaug@kystverket.no

Høringsinnspill

Jeg svarer på vegne av en:
Valgfrie skjemavalg
Inndatafelt
Vedlegg

(Dersom du vil laste opp flere enn én fil må du velge alle filene på en gang.)

Ikke skriv sensitive personopplysninger i skjemaet. Innholdet blir sendt ukryptert som e-post til Kystverket. Kystverket behandler opplysningene i tråd med personvernerklæringen.

Til toppen