Hopp direkte til innhold

Regulering og plikter

Når man driver havnevirksomhet må man forholde seg til et sett av regler og plikter.

Lov om havner og farvann av 21. juni 2019 gir noe særregulering av havnevirksomhet. Blant annet fastsetter loven at offentlige og private havner som er åpne for alminnelig trafikk, i utgangspunktet har plikt til å ta imot fartøy som ønsker å anløpe.

Havneanlegg som tar imot internasjonal trafikk må etterleve ISPS-koden og havnesikringsregelverket. Kommuner som tidligere var bundet av reglene om såkalt havnekapital, skal holde inntekter og kapital i den kommunale havnevirksomheten regnskapsmessig adskilt fra kommunens øvrige midler. Fra 2020 åpner imidlertid havne- og farvannsloven for at kommunene kan foreta utdeling fra midlene. En forutsetning for utdeling er at de gjenværende midlene er tilstrekkelig til drift, vedlikehold og investeringer i havnevirksomheten. Ellers er havnevirksomheten underlagt de samme regler som annen aktivitet, for eksempel arbeidsmiljøloven og forurensningsloven.

Til toppen