Hopp direkte til innhold

Regelverk for maritim sikring

Det norske regelverket for maritim sikring bygger på internasjonalt regelverk fra FN og EU. Her finner du introduksjoner og lenker til lovtekstene og veiledere.

Forskrift om sikring av havneanlegg

Forskrift om sikring av havneanlegg inneholder konkrete krav til sikring av havneanleggene som omfattes av forskriften. Det settes blant annet krav til gjennomføring av en sikringsrisikoanalyse og en sikringsplan som inneholder beskrivelse av sikringstiltak og rutiner. Kystverket skal godkjenne havneanleggets planverk, og påse at havneanlegget opererer i samsvar med dette. I tillegg må havneanlegget utpeke en sikringsleder med nærmere definerte oppgaver og ansvar. 

Forskrift om sikring av havneanlegg gjennomfører EU-forordning 725/2004 om forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg. Forordningen ligger som et vedlegg til forskriften og gjelder fullt ut som norsk forskrift. ISPS-koden inngår som en del av denne forordningen.   

Forskriften gjennomfører også EU-forordning 324/2008 (inspeksjonsforordningen) som gir ESA myndighet til å gjennomføre inspeksjoner i norske havner og havneanlegg.

Forskrift om sikring av havner

Forskrift om sikring av havner skal styrke sikringen i de områder av havnen som ikke er omfattet av forskrift om sikring av havneanlegg, og underbygge de sikringstiltak som er iverksatt.

Forskriften gjelder for havner der det ligger ett eller flere havneanlegg som er omfattet av forskrift om sikring av havneanlegg. De havnene som er omfattet av forskriften må blant annet få gjennomført en sikringsrisikoanalyse og en sikringsplan og utnevnte en sikringsleder for havnen. Kystverket skal godkjenne havnens planverk og påse at havnen opererer i samsvar med dette.

Forskrift om sikring av havner gjennomfører bestemmelsene i EU-direktiv 2005/65.

Til toppen