Hopp direkte til innhold

Informasjon til potensielle entreprenører til Stad skipstunnel

Innsiden av en skipstunnel
Foto: Kystverket/Snøhetta/Plomp

Kystverket arbeider med konkurransegrunnlaget for byggingen av Stad skipstunnel. Prosjektet er tenkt lyst ut som en totalentreprise. I forkant inviterer Kystverket til en leverandørkonferanse, 31. januar 2023.

Inviterer til konferanse

31. januar arrangerer Kystverket en konferanse for potensielle entreprenører og leverandører til Stad skipstunnel på Radisson Blue airport Hotel på Gardermoen tirsdag 31. januar. Dialog-konferansen gjennomføres på norsk og krever fysisk oppmøte (den overføres ikke digitalt).

– Med konferansen ønsker vi å forberede entreprenørmarkedet på den kommende konkurransen, samtidig som vi får nyttige innspill for å gjøre konkurransegrunnlaget best mulig, sier prosjektleder Terje Skjeppestad.

Jakter smarte tekniske løsninger til innsiden av skipstunnelen

Før konferansen ønsker Kystverket kontakt med leverandører av tekniske systemer som kan få stor betydning for funksjonaliteten, oppetiden og ikke minst sikkerheten til tunnelen.

Kystverket tar sikte på å kunngjøre konkurransen over sommeren 2023. Videre tas det sikte på kontraktsignering på nyåret 2024, som kan gi byggestart i første del av 2024.

Stad skipstunnel er en farled eller sjøvei, med en tunnel i form av en lang fjellhall og entringskonstruksjoner som hovedelementer.

Prosjektet er tenkt lyst ut som en totalentreprise, som omfatter både prosjektering og utførelse. Forenklet innebærer arbeidet blant annet:

  • Utarbeidelse av en hensiktsmessig utførelsesplan og detaljprosjektering
  • Logistikk
  • Etablering av forskjæringer/tunnelmunninger
  • Tunneldriving – lignende fjellhaller (kaverner)
  • Etablere konstruksjoner – lignende løsninger som for kai- og moloanlegg
  • Massehåndtering
  • Tekniske installasjoner

– Oppstartsfasen for prosjekter av denne dimensjonen er definerende for den senere prosessen. Det er svært viktig å gjøre et grundig arbeid i forbindelse med denne anskaffelsen. Det får vi igjen for senere i prosjektet, påpeker prosjektleder Terje Skjeppestad.

For tiden innbefatter arbeidet med konkurransegrunnlaget utarbeiding av teknisk funksjonsbeskrivelse, landskapsplaner med entringsområder og planer for massehåndtering med mer.

Vi vil anbefale entreprenører å følge med på denne nettsiden, med kortadressen kystverket.no/entreprenor. Her vil vi komme med informasjon om prosessen så snart det skjer endringer. 

Kystverket gjennomførte en leverandørkonferanse i september i fjor, der vi presenterte prosjektet. I forbindelse med den gjennomførte vi også korte dialogmøter med leverandører som ønsket det. 

Til toppen