Hopp direkte til innhold

Innseiling Bodø havn

Kystverket er i samarbeid med Bodø Havn KF i full gang med utvidelse av terminalkaia i Bodø.

Det er kjent at grunnforholdene i Bodø er spesielle. Geotekniske forhold i området gjør at utvidelsen må utføres etter spesielle metoder, og mudring og støttefylling utføres i bestemt rekkefølge for å unngå utglidning av masse.
Første aktivitet er miljømudring i dybde 30 cm. De forurensede massene fraktes til avfallsanlegget i Vikan og tas vare på av IRIS. Etter miljømudring følger mudring av rene masser. Støttefylling etterfølger mudringen, slik at åpen mudring aldri overskrider 10 lengdemeter. Etter at mudring og fyllinger er ferdig, starter pelingen av HP bjelker. Disse rammes i fjell. Rørpeler og armering monteres utenpå selve bjelken som igjen støpes ut med betong. Etter dette legges det på dekker og dragere som støpes sammen til en selvstendig kai.

Når kaia er ferdig monteres pullerter, frontlist og fendere. I bakkant av kaia skal det bygges forsterkning for å kompensere for økt kaibredde. Det bygges fire fundament, hver med 9 stålkjernepeler som bores 6 m inn i fjell og gyses fast.

Terminal kaia i Bodø er hovedkaia for godstransport som kommer på kjøl. I anleggsperioden skal det være full drift med gods og transport. Å opprettholde logistikken for skip og trailertrafikk over kaia er en betydelig utfordring. Kystverket har derfor valgt å dele utbyggingen i to deler. Dvs. at en bygger halve kaia mens gods må gå over gjenstående del. Deretter flyttes driften over til den nye halvdelen, mens utvidelsen fortsetter på den eksisterende. Hittil har det meste gått etter planen. Samarbeidet mellom næring, Bodø Havn, Mesta og kystverket går meget bra, og utfordringene løses gjennom utstrakt møtevirksomhet på logistikk for sjø og land.

Til toppen