Hopp direkte til innhold

Støyende anleggsarbeid i Kragerø

Kystverket har mottatt klager på støy fra anleggsarbeidet i Lovisenbergsundet i prosjektet Innseiling Kragerø. Prosjektleder håper på forståelse for at anleggsarbeidet medfører ulemper som varer en kort periode, men som gir en langvarig positiv effekt for samfunnet.

Innseiling Kragerø er et etterspurt og ønsket prosjekt som reduserer risikoen for ulykker som både kan ta liv og gi varig skade på natur og miljø. Det har også en positiv effekt på næringslivet i Kragerø.

– I utgangspunktet ønsker vi ikke være i Lovisenbergsundet midt i ferien. Vi vil helst jobbe ved Knubbhausen lengst mulig vekk fra folk. Men i dårlig vær kan vi ikke jobbe ved Knubbhausen, fordi bølgene da er så store at boret knekker. Da må vi i stedet jobbe i Lovisenbergsundet i påvente av bedre vær. Vi drar ut til Knubbhausen igjen så fort været er bra nok, sier prosjektleder Thommy Dahl Olsen i Kystverket.

Tillatelsen bestemmer hvor og når

Tillatelsen fra Statsforvalteren gir entreprenøren anledning til å jobbe fra klokka 07.00 til 23.00. Grensen for støynivå er 65 desibel.

– Den nærmeste bebyggelsen må nok dessverre i perioder påregne noe støy fra anleggsarbeidet og også rystelser fra sprengningene. Vi skal holde oss innenfor grenseverdiene i regelverket. Ferske støymålinger viser 62 desibel, som er akkurat innafor, men det er uten tvil ubehagelig for folk i nærheten. Det beklager vi, sier prosjektlederen.

Han har forståelse for at noen reagerer på at prosjektet starter sprengningsarbeid i Kragerø midt i fellesferien.

– Det er knyttet strenge vilkår til tillatelsen og det er i denne perioden vi får lov av miljøhensyn, som gytetid og liknende. Vi skal også gjøre samme type arbeid ved Galeioddbåane, men der begynner vi av hensyn til båttrafikken ikke før i august, opplyser Dahl Olsen.

Entreprenøren har gitte perioder for å arbeide på de ulike lokasjonene. I tillegg er altså værforhold en viktig faktor. Utdypningsarbeidet lar seg ikke gjøre på vinterstid, blant annet av hensyn til hekkesesong og ofte enda kraftigere sjø.

Dette er periodene for de ulike stedene:

 • Jomfrulandsrevet: 1. april–30. september
 • Knubbhausen: 1. april–30. september
 • Galeioddbåane: 15. august–31. januar
 • Lovisenbergsundet: 15. juli–15. april

Sprengingene blir gjort på en mest mulig skånsom måte for liv under vann.

– De dyra som befinner seg i umiddelbar nærhet av sprengningsarbeidet er utsatt. Det er derfor vi har måttet flyttet hummerne ved Knubbhausen og Jomfrulandsrevet vekk mens arbeidet pågår. I tillegg blir det gjort en liten sprenging før vi faktisk sprenger, slik at fisk og annet liv flytter seg unna, forklarer prosjektlederen.

Sjøfarende må holde avstand!

Ved sprengning vil entreprenøren ha vaktbåter på begge sider av sprengningsområdet. Båtene vil ligge på tvers for å forsøke å sperre, og vil bære signalflagg «U», som symboliserer at man kjører mot fare. Flagget er rutete rødt og hvitt.

– Vi oppfordrer på det sterkeste om at sjøfarende holder god avstand til anleggsarbeidet. I Lovisenbergsundet må båter følge land på vestsiden, maks 20 meter fra land. I tillegg er det viktig å holde maks fem knop, avslutter prosjektleder Thommy Dahl Olsen.

 • Bakgrunn

  Innseilinga til Kragerø har vært karakterisert som en av Norges farligste. I sommer begynte Kystverket sprengningsarbeid for å utbedre farleia og bedre framkommeligheten for større båter og skip. Ved å utdype ved Lovisenbergsundet, Galeioddbåane, Knubbhausen og Jomfrulandsrevet blir farleia rettere, bredere, dypere og mer oversiktlig med færre kursendringer. Innseilingen blir bedre å navigere i og risikoen for ulykker reduseres. Utdypingen er viktig for Kragerø, med tanke på både næring og miljø.

  Innseiling Kragerø med innringet utdypingsområder.png

 • Beskrivelse og omfang

  Kystverket planlegger å mudre farleden inn til Kragerø og videre inn til Hellefjorden.

  Utdypingen strekker seg over et areal på ca. 41 000 m² og innebærer et opptak av nesten 108 000 pfm³ sprengsteinmasser fordelt på 4 ulike tiltaksområder; Lovisenbergsundet, Galeioddbåane, Knubbhausen og Jomfrulandsrevet.

  Jomfrulandsrevet

  Tillatt anleggsperiode: 1. april – 30. september
  Dimensjonerende fartøy; Lengde: 150 m, bredde: 25 m, dypgående: 10 m 
  Tiltaksområde: Bredde:170 m, dybde før tiltak: 13,5 dybde etter tiltak: 14,7 m

  Knubbhausen

  Tillatt anleggsperiode: 1. april – 30. september
  Dimensjonerende fartøy; Lengde: 150 m, bredde: 25 m, dypgående: 10 m
  Tiltaksområde: Bredde: 152,5 m, dybde før tiltak: 9,1   dybde etter tiltak: 14,6 m

  Galeioddbåane

  Tillatt anleggsperiode: 15. august – 31. januar
  Dimensjonerende fartøy; Lengde: 150 m, bredde: 25 m, dypgående: 10 m
  Tiltaksområde: Bredde: 150 m, dybde før tiltak: 2 – 11,8, dybde etter tiltak: 11,8 m

  Lovisenbergsundet

  Tillatt anleggsperiode: 15. juli – 15. april
  Dimensjonerende fartøy: Lengde; 115 m, bredde: 20 m, dypgående: 7,5 m
  Tiltaksområde: Bredde: 104 m, dybde før tiltak 1 – 9,4 m: dybde etter tiltak: 9,4 m.

Til toppen